Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2014 - 9

Download
Sygeplejersken_2014_09 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: Den døende som læremester

En sygeplejestuderende er nysgerrig på, hvordan uafvendeligt døende patienter har det med skulle slippe livet. En patient lærer hende lidt om, at fremfor at ligge i sengen og blive mere og mere afkræftet, kan døden være at foretrække. Et ordentligt farvel er en del af processen.

Dilemma: Interview med en døende patient

Sygeplejestuderende interviewer ofte patienter i forbindelse med deres bachelorprojekt. Men er der en grænse for, hvor tæt man skal komme på svært syge mennesker, når fundene fra interviewene eller undersøgelsen med stor sandsynlighed ikke skal bruges til noget og ikke er repræsentative?

Historisk: Sengen klarer selv de tunge løft

I de sidste 100 år har behandling, sygepleje, medicin og hospitalsbyggeri undergået store forandringer, mens selve hospitalssengen ikke har ændret sig synderlig meget. Fremtidens intelligente seng har været længe ventet.

Fag

Sygeplejerskens rolle i neurorehabilitering

Der er både udfordringer og muligheder for sygeplejersker, som arbejder med neurorehabilitering i tværfaglige i team. Det viser et studie fra 2008, som i artiklen relateres til nyere forskning. Men sygeplejersker må italesætte deres bidrag i rehabiliteringen, hvis de skal være nøglepersoner i tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløbene i kommunerne.

Nerveskader ved anlæggelse af perifert venekateter

Artiklen beskriver, hvordan anlæggelse af perifert venekateter kan give nerveskader, der kan plage patienten i måneder til år. Sygeplejersker skal derfor være meget opmærksomme på pludseligt opståede smerter under anlæggelse af perifert venekateter.

Sygepleje til patienter med hepatisk encefalopati

Såvel patienten med hepatisk encefalopati (HE) som hans pårørende har brug for omhyggelig sygepleje for at forstå og forebygge nye tilfælde af HE. Artiklen beskriver den specifikke sygepleje ved forskellige grader af HE.

Den mandlige patient og hjemmehæmodialyse

Mænd har et andet syn på omsorg end kvinder, og deres behov for kontrol og autonomi er generelt anderledes end kvinders. Det viser litteraturen og interview med tre mænd i hjemmehæmodialyse. Artiklen anbefaler, at træningsforløb til mænd, som foretrækker hjemmehæmodialyse, inkluderer opmærksomhed på køn.

Faglig information

Hjælp mindst muligt

Hjælp til selvhjælp bliver konkretiseret for en sygeplejerske under et besøg i Afrika. Hun benytter sin nye og grundfæstede viden i arbejdet som sygeplejerske på en neonatalafdeling efter at være kommet hjem.

Udvikling af sygeplejen til patienter med atrieflimren

Et projekt fra Hvidovre Hospital har belyst effekten af en sygeplejeintervention over for patienter med atrieflimren. Evalueringen viser, at patienterne blev bedre til at mestre deres sygdom efter interventionen, men at der er behov for yderligere forskning på området.

Vi er klar til donorpatienter

I Spanien er der ansat ansvarlige koordinatorer på alle hospitaler til at opspore potentielle donorer. Desuden er undervisning til personale og folkeoplysning bærende elementer, men sådan fungerer det ikke i Danmark, og derfor mangler der donorer. Donationsraten kan og bør øges gennem oplysning.

Tema om kropssprog

Sygeplejerske kend din krop - og styrk din faglighed

KROPSSPROG. Sygeplejersker kan udvikle deres professionalitet, når de er opmærksomme på kropssproget, mener Helle Winther, som underviser og forsker i kroppens sprog. Når man kan læse og tale kroppens sprog, kan man skabe tillid, omsorg og tryghed i mødet med patienten

Studerende danser sig til god patientkontakt

På Sygeplejerskeuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen er dans skemalagt som en fast del af undervisningen. Dansen hjælper de studerende til større kropsbevidsthed, fortrolighed med egen krop og bevidsthed om grænser. Det giver bedre patientkontakt og skal i sidste ende reducere frafaldet på uddannelsen og i faget.

Tema om opgaveglidning

Sygeplejersker opsporer tarmkræft

På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er det udelukkende sygeplejersker, der udfører screening for tyktarmskræft. Enheden for endoskopi har pionérstatus, når det gælder kikkertundersøgelser af tyktarmen. Enhedens uddannelsesprogram har dannet baggrund for en national uddannelse til koloskoperende sygeplejerske.

Ønsker flere koloskopisygeplejersker

Stor erfaring, håndelag og evnen til at tænke tredimensionalt. Det er adgangskravene til den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske. Nyt hold starter til efteråret, hvis der kan skaffes deltagere nok.

Baggrund

Sådan blev én innovativ sygeplejerske til mange

Jannie Christina Frølund er udviklingssygeplejerske på en afdeling med mere end 300 medarbejdere på Vejle Sygehus. Ene kvinde kan hun umuligt bære de nødvendige udviklingsprojekter igennem på så stort et sted. Derfor fik hun en god idé: Hun udviklede et kursus for kollegerne, så én udviklingssygeplejerske nu er blevet til en hel hær af innovative sygeplejersker.

Teori og praksis

Samtalen om seksualitet

Seksualitet er et emne, som mange sygeplejersker har svært ved at tale med patienterne om. Artiklen beskriver teoretiske og praktiske aspekter af samtalen om seksualitet og giver anvisninger på, hvordan man kan tage hul på emnet.

Studiestart

Studiestart 2014/15

Sygeplejerskens redaktion byder hvert år de nye sygeplejestuderende velkommen til studiet med et lille tillæg. Tillægget uddeles af aktive medlemmer af SLS til alle nye studerende over hele landet sammen med et nummer af Sygeplejersken og andet intro-materiale.