Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fødselsdagshilsen: "Systemet må aldrig blive vigtigere end mennesket"

Brugerne af sundhedsvæsenet ønsker at blive behandlet individuelt og med respekt. Den tilgang udfordres af effektivisering og rationalisering, så hensynet til det enkelte menneske drukner eller forsvinder i hensynet til systemet. Derfor er et Sygeplejeetisk Råd, der sætter etiske dilemmaer og værdier til debat, meget betydningsfuldt.

Sygeplejersken 2015 nr. 6, s. 60

etik_2
Vi skal møde patienter og pårørende, så de føler sig respekteret, lyttet til og værdifulde som mennesker, påpeger Helle Tingrupp, hospicechef, Diakonisse-stiftelsens Hospice.
Foto: Christoffer Regild.
Til lykke med de første 25 år til sygeplejerskernes etiske råd.

I en tid, hvor der i sundhedsdebatten er fokus på ord og begreber som forløbsprogrammer, pakkeforløb, sektorovergange, overbelægning, prioritering af ressourcer, ventetidsgaranti, kvalitetssikring, akkreditering, lige adgang til sundhedsvæsenet m.m., fristes man til at spørge:

Skal alle mennesker behandles ens?

Ja, for så vidt de bliver behandlet forskelligt!

For vi er forskellige mennesker, og vi lever vores liv på meget forskellige vilkår. Vi vil behandles individuelt og i respekt for de unikke mennesker, vi er. Det gælder i høj grad også, når vi bliver brugere af det danske sundhedsvæsen. Udfordringen er bare, at det danske sundhedsvæsen i disse år effektiviseres, rationaliseres og kvalitetssikres på en måde, hvor hensynet til det enkelte menneske drukner eller måske ligefrem forsvinder i hensynet til systemet.

Kvalitetsudvikling af vores sundhedsydelser er i udgangspunktet rigtig godt og tvingende nødvendigt, men det bliver problematisk, hvis kvaliteten standardiseres ud fra devisen ”one size fits all”, for det harmonerer rigtig dårligt med brugernes ønske om at blive behandlet individuelt. I det spændingsfelt vil der derfor kunne opstå etiske dilemmaer, hvis vi som sygeplejersker ikke er opmærksomme på at få afstemt de forventninger, som vores patienter og deres pårørende møder sundhedsvæsenet med. Vi skal møde patienter og pårørende, så de føler sig respekteret, lyttet til og værdifulde som mennesker.

Vores ansvar som sygeplejersker er og vil altid være at yde omsorg og pleje med udgangspunkt i et helhedssyn på mennesket. Vi har også et ansvar for, at udviklingen af vores sundhedsvæsen medtænker patienter og pårørendes ønsker og behov. Netop derfor er det meget betydningsfuldt, at vi på 25. år har et sygeplejeetisk råd, som sætter etiske dilemmaer og værdier på dagsordenen og til debat.
Alt det bedste for fremtiden, må jeres stemme nå endnu længere ud til gavn for vores patienter.

Helle Tingrupp, hospicechef, Diakonissestiftelsens Hospice