Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken årgang 2013, nr. 8

Download
Sygeplejersken_2013_08 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Historisk - Fra fortidens opholdsstue til arkitekttegnet rumdeler

Lige siden Danmarks første hospital blev opført i 1757, har plejepersonalet stort set uafbrudt været ”på”. På fremtidens Hvidovre Hospital får sygeplejersker mulighed for også at være ”offstage”. Sygehusarkitekturens udvikling afspejler dermed sygeplejerskers liv og arbejde.

5 faglige minutter: Modstand mod viden

Sygeplejersker har et sært og ambivalent forhold til deres erfaringer, som på den ene side betyder, at de godt kan se, at erfaringer kan være livsfarlige, men på den anden side har som konsekvens, at der er ubrydelige bånd mellem sygeplejerske og erfaringer.

Fra forsker til fag: Oplevelsen af åndelig omsorg på hospice

Oplevelsen af åndelig omsorg på hospice I Danmark findes ca. 120 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel.

ICN-KONGRES

SLS aktive på ICN-kongres

Trods et tætpakket program lykkedes det formandskabet for de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning at få skabt nye kontakter på den internationale sygeplejekongres.

Tema om sygeplejersker i tv-serier

Fanget i en birolle

Hun ser sød ud i baggrunden, men er ikke til meget hjælp. Hendes fornemmeste opgave er at række lægen en skalpel eller sprøjte, når han med stålsat blik og playmobilhår kaster sig ud i kampen om liv og død. I TV’s populære hospitalsserier har lægen overtaget sygeplejerskens opgaver, mens hun ofte er forvist til en birolle. Det kan give seerne forkerte opfattelser af, hvad sygeplejersker laver, mener australske forskere og studerende i et nyt forskningsprojekt.

Tema om psykisk arbejdsmiljø

Sygeplejersker skal lære at sige pyt

Færre senge, kortere liggetid og flere patienter stresser. Ledelsen har afgørende betydning for det psykiske arbejdsmiljø, men de ansatte kan også gøre meget. Arbejdsmarkedsforsker siger: Sygeplejersker er hinandens arbejdsmiljø.

Ledelsen kan ikke læse tanker

Danske sygeplejersker får ringere støtte fra deres ledere end andre danske lønmodtagere. Men de ansatte har også et ansvar for deres trivsel. ”Din leder kan ikke løse dine personlige problemer og heller ikke læse dine tanker,” siger formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.

Man skal sige fra i tide

Sygeplejerske Søren Olsen havde kun været på arbejdsmarkedet i kort tid, da han gik ned med stress og depression. I dag er han mere opmærksom på sine grænser.

Tema om psykisk arbejdsmiljø

PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Færre senge, kortere liggetid og flere patienter betyder, at danske sygeplejersker må løbe hurtigere.

Faglig information

Online KOL-rehabilitering gavner de mest syge

Mennesker med svær KOL takker ofte nej til rehabilitering i kommunalt regi eller i hospitalsregi, for deres helbred er så dårligt, at de kun vanskeligt kan forlade hjemmet. Men nu kan træningen foregå i patientens hjem.

Genoptræning sker uden sygeplejersker

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har kortlagt organisering og produktivitet på det kommunale træningsområde i otte kommuner.

Fag

Forventninger til livet efter en fedmeoperation

Seks svært overvægtige kvinder er blevet interviewet to gange, første gang inden operation (gastric banding) og anden gang et år efter operation. Interviewene viser, at svarene kan grupperes i fire temaer. ”Et liv præget af stigmatisering”, ”Forventninger rummer mere end håb om et konkret vægttabsmål”, ”Skuffelse” og ”Indfrielse af forventninger”. Samtlige temaer har konsekvenser for sygeplejen til disse kvinder.

Sygeplejersker skal spille en aktiv rolle i hverdagsrehabiliteringen

Hvis der skal opnås helhed i hverdagsrehabiliteringen, bør det somatiske perspektiv på borgerens formåen prioriteres højere. Det fordrer, at sygeplejerskerne får en mere aktiv rolle i opstartsmøder, på tværfaglige gruppemøder og i afviklingen af rehabiliteringsforløbene.

Medicin lindrer smerter under behandlingsændring hos misbrugere

Når misbrugere skal ændre behandling fra metadon til buprenorphin i ambulant regi, klager de ofte over smerter. Imidlertid tyder en ændring af sygeplejen på, at der er tale om muskelsmerter, fremprovokeret af abstinenser under medicinændringen. Når disse behandles, foregår behandlingsændringen mere lempeligt end tidligere.

Baggrund

Borgerne tjekker selv ind på tryghedshotellet

På Tryghedshotel Randers kan borgere selv skrive sig ind. Sygeplejerske Rikke Witting kalder borgerne for gæster, ikke patienter. Gæsterne er mest ældre, og et ophold kan være en aflastning, et alternativ til en hospitalsindlæggelse eller det sidste stop i livet.