Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

”Du skal lige høre noget vildt!”

Som sygeplejestuderende har du tavshedspligt, også på Facebook. Men det betyder ikke, at du ikke må diskutere dit fag, udfordringer eller oplevelser fra klinikken med dine venner, kolleger eller familie.

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 12

Af:

Christina Sommer, journalist

2009 blev en sygeplejerske på Holbæk Sygehus fyret, fordi hun i en lukket gruppe på Facebook havde skrevet frem og tilbage med en kollega om det store arbejdspres, de begge oplevede på afdelingen.

Hun skrev bl.a. om, at afdelingen havde så brede skuldre, at den nu skulle tage sig af en navngiven undersøgelse, den ikke plejede. Og lige præcis det, mente ledelsen på Holbæk Sygehus, var et brud på sygeplejerskens tavshedspligt, selvom hun hverken havde nævnt patientens navn, alder, køn eller afdeling, hvor hun arbejdede.

Dansk Sygeplejeråd gik ind i sagen, og to år senere gav et afskedigelsesnævn med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen i spidsen sygeplejersken ret i, at hun ikke havde brudt sin tavshedspligt.

Nævnet fastslog, at hvis man skulle kunne genkende patienten på baggrund af skriverierne om den navngivne undersøgelse, skulle man på forhånd kende en del til patientens diagnose, indlæggelse og selve undersøgelsen. Skriverierne kunne derfor ikke betegnes som personhenførbare, og dermed var de heller ikke et brud på tavshedspligten.

Højesteretsdommeren påpegede dog, at nogle af udtalelserne var skrevet i en mindre heldig tone, hvilket kunne give det indtryk, at nogle patienter var uønskede på afdelingen. Og klart upassende omtale af f.eks. kolleger, chefer, arbejdsplads eller patienter kan også få konsekvenser for en ansættelse i form af påtale eller i værste fald fyring, selvom man ikke har brudt sin tavshedspligt.

Læren af ovenstående sag er altså, at sygeplejersker gerne må diskutere deres liv og arbejde, også på Facebook. Men det skal først og fremmest foregå i en ordentlig tone, og man skal være varsom med at nævne patienter og konkrete undersøgelser, da det nemt kan opfattes som personhenførbart og dermed et brud på tavshedspligten. 

Og som sygeplejestuderende i klinik er du ligesom sygeplejersken fra Holbæk Sygehus underlagt tavshedspligt i forhold til de patienter eller borgere, du møder. Som hovedregel må du ikke udveksle oplysninger om en given patient eller borgers helbred uden tilladelse fra patienten eller borgeren selv. Tavshedspligten gælder først og fremmest:

 • information til pårørende
 • information til medpatienter og medborgere
 • ved telefoniske forespørgsler
 • udenfor uddannelsesstedet, både offentligt og privat.

Du kan læse mere om din tavshedspligt i ”Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt og samarbejde med patienters pårørende”, Sundhedsstyrelsen, 2002, samt om Facebook-sagen i fagbladet Sygeplejersken nr. 8/2011.

Få mest ud af klinikken
 • Gør dig overvejelser om klinikstedet og perioden, før du begynder.
 • Sæt dig ind i, hvilke sygdomme og patientgrupper klinikstedet har.
 • Læs op på relevant teori, og bliv mere sikker på din faglighed, så du udelukkende kan koncentrere dig om klinikken.
 • Stil krav til dine kolleger og kliniske vejleder.
 • Vær ydmyg, men klar til at springe ud i nye opgaver.
 • Spørg løs, og sig fra, hvis du har brug for hjælp.
 • Vær reflekterende, før gerne dagbog og skriv oplevelser ned, så de kan bearbejdes senere.
 • Respektér og tag udgangspunkt i patienternes oplevelser uden fordomme.
 • Spis frokost og hold pauser med kollegerne.
Problemer?

Oplever du problemer under klinikopholdet, så tal først med den kliniske vejleder. Kan du af en eller anden årsag ikke tale med hende, f.eks. fordi det er hende, du har et problem med, så kontakt din lokale kreds i Dansk Sygeplejeråd. Find kontaktoplysninger på www.dsr.dk