Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Formanden har ordet

Vi skal sikre verdens bedste uddannelse

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 11

Af:

Andreas Rasmussen, journalist

SY-2013-09%20Studiestart112jpgMette Kästner Jacobsen (t.v.) ved formandsvalget i april 2013. Hun er i selskab med tidligere formand Marie Nagel Christensen. Foto: Claus Haagensen

Mette Kästner Jacobsen trådte til som ny formand for de sygeplejestuderende den 15. juli 2013. Hun er den yngste formand i nyere tid, har været med til at starte SLS i Sønderborg, hvor hun også har været lokalformand i to år, og så går hun på modul 12.

Hvad er i dine øjne SLS’ vigtigste opgave?

”Det er SLS’ vigtigste opgave at organisere, aktivere og repræsentere alle sygeplejerskestuderende i Danmark for at sikre verdens bedste sygeplejerskeuddannelse. SLS er, og skal være, en stærk og handlekraftig organisation, der igennem en flad struktur og lokalbestyrelser på alle uddannelsessteder repræsenterer alle landets studerende – uanset om de kommer fra Thisted, Bornholm eller Nykøbing Falster.

Det er også én af SLS’ vigtigste opgaver at være synlig og lettilgængelig for de studerende, kommende studerende og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at SLS arbejder for synlige resultater og er et talerør for de studerende for at sikre de bedst mulige vilkår igennem uddannelsen.”

Hvad er de vigtigste mål for SLS, mens du er formand?

”At fortsætte den positive og rivende udvikling, organisationen er i. Vi har bl.a. den  højeste organisationsprocent i SLS’ historie, samtidig med at dele af fagbevægelsen har faldende organisationsprocent. Det, vi gør, virker altså. Derudover skal vi selvfølgelig arbejde målrettet med de tre indsatsområder: ”Kvalitet i klinikken”, ”Flere mænd i sygeplejen” og ”Flere lokalbestyrelser”. Det er vores aktive medlemmer, der har valgt indsatsområderne, og de afspejler i høj grad, hvad der rører sig blandt de studerende.”

Hvordan skal de opnås?

”Vi skal vide, hvad der rører sig på de enkelte uddannelsessteder, og vi skal sikre, at de studerende ved, hvor de kan hente hjælp. Lige præcis derfor skal lokalbestyrelserne styrkes – det er dem, der er kernen og fundamentet i vores organisation. Det er nemlig gennem lokalbestyrelserne, at vi har den tætte kontakt med medlemmerne. På de skoler, hvor der endnu ikke er lokalbestyrelser, skal der arbejdes målrettet for at få etableret det. Derudover er samarbejdet i den nationale bestyrelse helt essentielt for at udvikle organisationen i den rette retning.”

Hvad vil du personligt gerne have ud af at være formand?

”Jeg håber at blive udfordret – både på det faglige og personlige plan. Jeg håber på at udvikle min fagidentitet og mine tale- og forhandlingsevner. Jeg håber på et lærerigt år og et fantastisk samarbejde med det nye forretningsudvalg og den nye bestyrelse, der er fyldt med superdygtige og kompetente mennesker.”