Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klar, parat, studiestart

Nyt studie, nye udfordringer. For mange er studiestarten ventet med lige dele frygt, glæde og spænding. Med ordentlig forberedelse kan de studerende komme godt med fra starten.

Sygeplejersken 2013 nr. 9, s. 4

Af:

Mille Dreyer-Kramshøj, journalist

Det kan være overvældende at starte på et nyt studie. Alle lader øjensynligt til at kende hinanden i forvejen, har fuldstændig tjek på teorierne, hilser hjemmevant på underviserne og fortæller begejstrede om de spændende sygeplejebøger, de tilbragte ferien i selskab med.

”Det kan føles ensomt at starte et nyt studie, men sådan har mange andre det også,” fortæller studievejleder Margrethe Larsen fra Via University College, Aarhus. Hun anbefaler, at nye studerende hurtigt engagerer sig både fagligt og socialt.

”Det er vigtigt at bruge sin studiegruppe og skabe rammerne for samarbejdet tidligt i forløbet. Derfor har vi f.eks. på VIAUC et krav om, at de studerende skal lave en samarbejdsaftale i grupperne om, hvem der er ordstyrer og referent, hvordan man arbejder sammen, hvornår man afleverer til hinanden, og hvor lang tid man bruger på tingene,” siger hun.

Få styr på tiden

Nye studerende bliver ofte overrasket over, hvordan hverdagslivet bliver på den nye uddannelse. Det kan nemlig være en del mere tidskrævende, end de tidligere har været vant til.

”Man skal forvente en arbejdsbyrde på gennemsnitligt ca. 37-40 timer om ugen. Færre timer kan være et udtryk for, at man ikke kræver nok af sig selv. Bruger man flere timer, er det en god idé at overveje at ændre studieteknik,” siger Margrethe Larsen og nævner som eksempel læseteknik.

”De studerende kan med fordel indrette deres læsestil efter den tekst, de sidder med. Anatomi og fysiologi er f.eks. meget komprimerede tekster, der kræver nærlæsning, mens humanistiske tekster har mange fyldord, som man med lidt skimlæsning kan sortere fra,” forklarer hun.

De økonomiske udgifter kan desuden være uforudsete i starten af studiet. ”Det er godt at være opmærksom på, at man skal bruge en sum penge til indkøb af bøger og til studiestartsarrangementer. Det kan være dyrt at starte nyt studie,” siger hun.

Kilde: Rundspørge blandt studievejledere på sygeplejerskeuddannelserne 

Mød op – hver dag
  • Kom til tiden hver dag. Især de første 14 dage er vigtige. Møder du ikke, er du let i gang med at ekskludere dig selv fra studiemiljøet.
  • Sæt dig ind i uddannelsesstedets kommunikationplatform, it-baserede notatprogrammer mv.
  • Søg hjælp tidligt, hvis du er ordblind eller har andre vanskeligheder - Det er helt normalt at være usikker i starten. Nyd alt det nye og husk, at du ikke skal kunne det hele på én gang.
  • Planlæg fremad og skab overblik. Acceptér, at alt ikke er lige spændende, men at du skal igennem det hele.
Sådan studeres sygepleje

Hvordan danner man en studiegruppe? Hvad gør jeg, hvis samarbejdet ikke virker? Hvad er min rolle i klinisk praksis? Disse og mange andre spørgsmål kan du som ny studerende få svar på i bogen ”At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen”.

”Målet med bogen er lykkedes. Den er logisk, læsevenlig, forståelig og tegner et fint og realistisk billede af, hvordan sygepleje kan studeres,” skrev Sygeplejerskens anmelder i 2012.

Bogen er skrevet af Kitt Vestergaard, Eva Hoffmann og Eva Fink, som alle er sygeplejersker, og udgivet på Gads Forlag. ISBN: 978-87- 12-04688-2.

Lær de andre at kende
  • Engagér dig i klassen og deltag i arrangementer og rusturen. Få så mange af de andre med som muligt.
  • Spørg mentorerne om deres egen studiestart og bed dem om støtte, hvis du har behov
  • Brug studiegruppen – både fagligt og socialt.
  • Meld dig til relevante foreninger og aktiviteter på studiestedet
  • Husk, at man lærer bedst i sociale sammenhænge.
  • Hvis det ramler, så tænk over, hvorfor du er der. Du vil i dit kommende job gøre den lille forskel, der vil have stor betydning for andre mennesker.