Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lægemangel affødte idé om konsultation hos sygeplejersker

I et lægehus i Skagen bliver patienterne mødt af sygeplejersker først, og det er ikke en selvfølge, at patienterne ser en læge. Skagens-modellen bliver mødt med stor interesse fra andre dele af landet med lægemangel.

Sygeplejersken 2016 nr. 13, s. 29

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

2016-13-tema-praksisskagen

Hos Lægerne Skovbrynet i Skagen er det sygeplejersker, som tager imod patienterne. Det er ikke nødvendigt at ringe og bestille tid, patienterne kan bare møde op mellem kl. 8 og 14 og køre deres sygesikringskort igennem kortaflæseren ved receptionen. Her kan de trykke, om de f.eks. skal have taget blodprøve, eller om de skal have en konsultation. Herefter bliver de kaldt ind hos en af de fem sygeplejersker, som arbejder i lægehuset. Sygeplejerskerne arbejder i makkerpar med lægerne, og det bliver aftalt om morgenen, hvem der er makkere. 

Konsultationssygeplejerske Lise Winter Kristoffersen kan godt lide, at hver dag er forskellig, og at konsultationerne kan handle om stort set alt. 

”Det kan være en mand, som ikke kan komme af med urinen, et barn med halsbetændelse, en person med selvmordstanker eller en flænge i hovedet. Vi tager den indledende samtale og klarer så meget, vi kan, og så snart der er den mindste tvivl, konsulterer vi lægen. Der foregår hele tiden en løbende sparring, hvor man som sygeplejerske lærer mere og mere,” siger Lise Winter Kristoffersen. 

Fleksibel brug af læger

Sygeplejerskerne ordner alt det, de selv kan klare, og ellers konsulterer de lægen.

”Vi tager den indledende samtale og får sygehistorien. Jeg måler måske blodtryk eller tager et infektionstal, og når lægen kommer, giver jeg sygehistorien videre i en kortere form efter ISBAR-modellen (Dansk Selskab for Patientsikkerheds tjekliste. ISBAR står for: Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd). På den måde er lægekonsultationen hurtigere overstået, og lægen er fri til at gå videre til den næste patient.” I komplicerede tilfælde, hvor lægen har brug for at sætte sig grundigere ind i journalen, er der frigjort rigelig tid hos lægerne til det.  

”Det betyder, at man ikke behøver at have så mange læger på arbejde ad gangen, og at lægen ikke sidder låst fast med patienter hele dagen.”

I mange tilfælde kan sygeplejerskerne klare konsultationen, uden at lægen bliver involveret. Udover at tage sig af de akutte patienter har sygeplejerskerne også dage, hvor de har ambulatoriefunktion, og her tager de sig af de patienter, som har kroniske sygdomme som diabetes og KOL.

Den måde, Lægerne Skovbrynet i Skagen arbejder på, bliver populært kaldt Skagens-modellen, og interessen er stor fra andre dele af landet. Det var lægemangel, som affødte idéen om at lade sygeplejersker stå for konsultationerne. På kort tid oplevede lægehuset at gå fra at have været seks læger til tre, mens sygeplejerskegruppen er gået fra at være to til nu fem. Lise Winter Kristoffersen har valgt at arbejde i lægehuset i Skagen pga. det akutte arbejde. 

”Det er vigtigt at være bevidst om sine kompetencer, når man arbejder her, men jeg er aldrig i tvivl om, hvor langt mine kompetencer rækker, og hvornår jeg skal hente lægen.” 

2016-13-akutteam

TEMA: NØGLEROLLER I DET NÆRE SUNDHEDVÆSEN

Snart løftes sløret for planerne for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Allerede nu eksperimenteres der mange steder med sygeplejersker i nøgleroller; som udkørende akutteam i borgerens eget hjem i Haderslev, i akutfunktion på døgnbemandet center i Lemvig og med selvstændige  funktioner i lægepraksis i Skagen.