Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Her yngler dine penge

Vidste du, at en del af din opsparing til pension bliver brugt til at bygge nye hospitaler og sundhedscentre til danskerne? Pensionsselskabet PKA har investeret 2.095 mio. kr. i sundhedsbyggeri, heraf kommer de 844 mio. kr. fra Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

Sygeplejersken 2016 nr. 2, s. 26-27

Af:

Marianne Bom, journalist

2016-2-tema-pension-sygehus1

Tre nye hospitalsbyggerier vil i de kommende år skyde op af jorden i Aarhus, Vejle og Slagelse takket være investeringer fra bl.a. sygeplejersker. Sygeplejerskers pensionspenge er i de seneste år også gået til at opføre tre kommunale sundhedshuse i Vejle, på Fanø og i Nykøbing Mors. Det betyder, at sygeplejerskers opsparing kommer ud og gør gavn i det danske samfund og på sygeplejerskers arbejdspladser her og nu.

”Vi investerer i sundhedsbyggeri, fordi vi gerne vil lave socialt ansvarlige investeringer. Samtidig betragter vi investeringer i offentligt sundhedsbyggeri som gode og robuste investeringer, der giver et attraktivt afkast, hvilket altid er vores første prioritet,” siger ejendomschef Nikolaj Stampe, PKA.

Lav risiko ved offentlige projekter

Alle tre hospitaler opføres som OPP-projekter (Offentlig-Private Partnerskaber). Det betyder, at byggeriet bliver finansieret og opført af private, hvorefter det offentlige lejer sig ind. 

”I OPP-projekter får vi et attraktivt afkast sammenholdt med den lille risiko, vi vurderer, der er ved at indgå en aftale med det offentlige. Med investeringen sikrer vi købekraften for vores medlemmer, fordi vi har aftalt, at afkastet er inflationssikret. Det betyder, at hvis inflationen stiger, så gør afkastet det også,” siger Nikolaj Stampe.

2016-2-tema-pension-sygehus1

Slagelse Sygehus forventes klar januar 2018 med ny fødeafdeling og et sengeafsnit med 52 stuer. PKA finansierer 25 pct. af investeringen på i alt 520 mio. kr. Heraf kommer 52 mio. kr. fra Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

2016-2-tema-pension-sygehus2

Skejby Psykiatriske Hospital forventes klar i januar 2019 med retspsykiatrisk afdeling og børne- og voksenpsykiatri. Der bliver 260 sengepladser og et psykiatrisk ambulatorium. PKA finansierer hele byggeriet for i alt 1.500 mio. kr. Heraf kommer 600 mio. kr. fra Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

 

 

2016-2-tema-pension-sygehus3

Fanø Sundhedshus blev taget i brug i 2009. Huset rummer bl.a. kommunal hjemmesygepleje, ergo- og fysioterapi, praktiserende læger og Center for det Maritime Sundhedsvæsen. PKA finansierede hele byggearbejdet, ligesom PKA har finansieret Vejle Sundhedscenter og Sundhedscenter Limfjorden i Nykøbing Mors fuldt ud. PKA’s investeringer i de tre huse er 315 mio. kr. Heraf kommer 133 mio. kr. fra Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer. 

2016-2-tema-pension-sygehus4

Vejle Psykiatriske Hospital forventes klar i februar 2017 med psykiatrisk skadestue og børne- og ungeafdeling. I alt ca. 100 psykiatriske sengepladser. PKA finansierer 33 pct. af investeringen på i alt 450 mio. kr. Heraf kommer 60 mio. kr. fra Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

Dette tema består af følgende artikler

(Illustration: Istock / Sasja Hermansen)