Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Konfliktens ABC

Sygeplejersken 2018 nr. 4, s. 36-37

Af:

Redaktionen

Title

OBS: Al nedenstående tekst på denne side relaterer sig til situationen i forbindelse med OK18 og er derfor ikke gældende i forhold til OK21 og konfliktvarslet.

Se i stedet alle oplysninger om OK21 her

Hvor mange og hvem er udtaget til strejke?

DSR har udtaget ca. 6.000 sygeplejersker til strejke. Heraf er 4.500 ansat i regionerne, ca. 1.000 er ansat i kommunerne, og omkring 100 er ansat i staten. I alt svarer det til 10 pct. af DSR’s medlemmer.

DSR har valgt ikke at udtage kræft- og børneområdet samt det psykiatriske område til strejke, da en strejke her ville ramme disse patienter unødigt hårdt.
 

Hvordan stopper konflikten?

Konflikten kan stoppe på tre måder:

  • Parterne når frem til et forlig.
  • Parterne accepterer et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen.
  • Regeringen stopper konflikten med et lovindgreb.


Hvad må man/må man ikke, når man er udtaget til strejke

Du må ikke være til stede på din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, mens konflikten står på, medmindre du er en del af nødberedskabet.


Hvem må ikke strejke?

Ledere, tjenestemænd og medarbejdere, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation.


Hvad er strejkeramt arbejde?

Strejkeramt arbejde er arbejde, der ikke bliver udført, fordi de ansatte strejker. Som medlem af DSR kan du sige nej til at udføre strejkeramt arbejde, hvis opgaverne ligger udenfor dine aftalte vilkår og arbejdsområder. Dog kan arbejdsgiver undtage en afdeling, hvis nødberedskabet ikke kan opretholdes.


Lovindgreb

Hvis en konflikt ikke har udsigter til at blive løst, kan regeringen lave et lovindgreb.


Hvad er nødberedskab, og hvad er baggrunden for det?

Parterne er under en konflikt forpligtet til at indsætte et nødberedskab. Nødberedskabet udfører kun livsnødvendigt arbejde. Tillidsrepræsentanterne bestemmer, hvilke medarbejdere der skal indgå i nødberedskabet. Ved lockout er det arbejdsgiverne, der har ansvar for at stille nødberedskabet.


Hvad betyder lockout, og hvem kan blive det?

Hvis arbejdsgiverne lockouter arbejdstagerne, bliver de faglige organisationers medlemmer udelukket fra at møde på arbejde. Både staten, KL og Danske Regioner har varslet lockout. De offentlige arbejdsgivere har udtaget ca. 440.000 medarbejdere til lockout. Det drejer sig om 120.000 medarbejdere i staten. 250.000 i kommunerne. Og 70.000 i regionerne.


Hvordan skal man som sygepleje- eller kandidatstuderende som medlem af SLS eller DSR forholde sig under en konflikt?

Som studerende er man ikke udtaget til konflikt og kan derfor hverken strejke eller lockoutes. Dog kan undervisningen ikke gennemføres på uddannelsessteder eller kliniksteder, der bliver ramt af strejke eller lockout. Kontakt din uddannelsesleder på dit uddannelsessted eller lederen på dit kliniksted hvis du er i tvivl.


Hvornår kan der blive konflikt?

En strejke kan først træde i kraft fra den 4. april, og en lockout først fra den 10. april. Forligsmanden kan udsætte konflikten i 2x14 dage.

TEMA: PÅ VEJ MOD HISTORISK HÅRD KONFLIKT

Tilbuddet om en lønstigning til de offentligt ansatte på 6,7 pct. er langt fra regeringens egen prognose for lønudviklingen for de privatansatte. Den lyder på 8,6 pct. lønstigning – ligesom de offentligt ansatte stiller krav om.