Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dilemma: "Må jeg bede om noget vand, tak"

Sygeplejerske Mille Kingo fortæller i det følgende om det dilemma, det er, når en patient modsætter sig sin behandling, og når man derfor som sygeplejerske må tage alternative midler i brug med intentionen om at hjælpe.

Sygeplejersken 2018 nr. 7, s. 54

Af:

Diana Mammen, journalist

etik_mille-kingo-tevely

Fru Mortensen er en gammel dame, der lider af hjertesvigt. Hun er indlagt på geriatrisk afdeling, fordi hun er overhydreret med ca. 18 kg. Derfor skal hun overholde en væskerestriktion under indlæggelse og efter udskrivelse, men det er trods information og samtale om situationens alvor vanskeligt for hende. Hun har det sidste halve år været indlagt tre-fire gange pga. overhydrering.

Fru Mortensen føler stor tørst og spørger ofte efter vand. Hun ”vil bare have lidt vand nu”, også selvom hun bliver informeret om, at hun ikke kan drikke alt det, hun vil. Hun får isterninger af personalet, men supplerer med det vand, hun selv kan skaffe fra kiosken og få andre til at skaffe hende.

Familien er blevet bedt om at være vagthund mht. fru Mortensens væskeindtag, og vandet er blevet lukket på hendes stue. Hun bliver ked af det og frustreret, når personalet ikke giver hende vand. Hun har sagt til en sygeplejerske: ”Jamen hvis jeg ikke må drikke, kan jeg lige så godt dø.”

Hvordan kan vi håndtere situationen, som er en, vi ofte oplever at stå i?

("Fru Mortensen" er ikke patientens rigtige navn, red.)

Sygeplejeetisk Råd om de tre dilemmaer

Besvarelserne fra Sygeplejeetisk Råd på de tre dilemmaer: ”Retten til at sige farvel vs. patientens ønske om en fredelig død”, ”Må jeg bede om noget vand, tak” og ”Det er nok Anna, hun har ikke spist i lang tid” er udformet meget forskelligt. Men de er alle besvaret ud fra en bearbejdning med refleksionsmodellen.

Det illustrerer, at der ikke er en bestemt måde, som er rigtig at svare på, men at det vigtige er at komme gennem processen.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at det ikke handler om at komme frem til et ”rigtigt” resultat eller svar, men at forskellige etiske perspektiver og nye muligheder kan komme frem i processen.

Fordi svarene er så korte, kan de let komme til at fremstå meget normative og bydende. Derfor skal det understreges, at det er i den systematiske refleksionsproces, at der opstår læring og nye opdagelser om muligheder og sig selv som sygeplejerske. Svarene er blot et eksempel på, hvordan ny læring f.eks. kan se ud.

Svar fra Edel Kirketerp og Hanne Reinholdt, Sygeplejeetisk Råd:

Brainstorm

Kan situationen sidestilles med andre, hvor patienter mod givet råd drikker alkohol, ryger og overspiser?

Det etiske dilemma

Skal sygeplejersken efterkomme patientens krav, eller skal hun undlade det?

Fakta

  • Overhydrering, talrige genindlæggelser.
  • Patienten modsætter sig behandling.
  • Patienten er konstant tørstig

Berørte parter

  • Patienten
  • Læger
  • Plejepersonale
  • Pårørende

Analyse

Nødvendigt at vide, om patienten er inhabil eller ikke, jf. sundhedsloven paragraf 19 afsnit 11, om samtykke til behandling. Patientens tilstand kræver væskerestriktion. Etiske grundværdier for sygeplejersker er: ansvar, omsorg og velvære. Sygeplejersken skal med sit udgangspunkt i disse værdier tage ansvar for den fagligt gode sygepleje og udføre lægens ordination. Sygeplejersken viser omsorg til patienten ved nænsomt at informere patienten om årsagen til væskerestriktionen. Ved nærvær og omsorg for patientens øvrige basale behov udviser hun via grundværdierne, at patienten oplever velvære.

Handlemuligheder

Tag stilling til sygeplejehandlinger på kort og på lang sigt.

  1. udføre lægens ordination med væskerestriktion og tilbyde omsorg, nærvær og meningsskabende aktiviteter.
  2. vurdere den kontekstuelle ramme om patientens hjemmesituation. Alene i eget hjem/plejebolig?

De pårørende bør ikke pålægges ansvaret for, at deres nærmeste skal forhindres i at indtage for meget væske.