Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tips til lønforhandling

Jacob Gøtzsche er fællestillidsrepræsentant for 4.000 sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital. Her giver han gode råd om lønforhandling.

Sygeplejersken 2019 nr. 12, s. 25

Af:

Marianne Bom, journalist

Sig først ja til et nyt job, når du har en aftale om løn og vilkår
”Det er ved stillingsskift, der er mulighed for at sikre lønfremgang. Chancen for at forhandle en god aftale er størst, så længe man kan takke nej.”

Husk, at der faktisk er noget at vinde ved forhandling
”Der ér noget at forhandle om. Men det kræver, at sygeplejerskerne selv mener, at de er noget værd og gør opmærksom på det.”

Forbered din forhandling allerede før samtalen
”Læs stillingsopslaget grundigt og forbered en liste over, hvilke kvalifikationer og kompetencer din nye arbejdsplads vil drage nytte af. Det bringer du på bane i samtalen, og desuden kan det være naturligt at nævne, hvad du forventer at få i løn. Det er formelt tillidsrepræsentanten, der forhandler løn. Men det er bedst selv at have bragt argumenterne på bane. Det viser, at man er velforberedt.”

Få hjælp fra din tillidsrepræsentant eller DSR-kredsen
”Ring til tillidsrepræsentanten for at høre, hvad du kan forvente i løn. Hvis der er en lokal aftale om at uddele lokalløn efter bestemte kompetencer, så læs den, og tilpas dine argumenter til den.”
 
Spil ud med det højeste, realistiske beløb
”Tillidsrepræsentanten skal hjælpe dig med at definere, hvad det er realistisk maksimalt at få i løn i det nye job. Sammen afgør I også, hvilket interval lønnen kan forventes at ligge indenfor, og så spiller I ud med det højeste bud. Så er der noget at slå af på. Hvis man nævner et interval, vil lederen tilbyde det laveste beløb.”

Tag afsæt i din værdi for den nye arbejdsgiver
”Lønforhandlingen skal tage afsæt i den værdi, som du tilfører den nye arbejdsplads. Den skal ikke tage afsæt i den løn, du får i det gamle job. Det kommer ikke arbejdsgiveren ved, og måske får du i forvejen for lidt i forhold til det, du kan.”