Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker bliver presset på ytringsfriheden

To nye sager viser, at sygeplejerskers ytringsfrihed er under pres. Det siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen. I den ene sag udtaler Ombudsmanden skarp kritik af Aabenraa Kommune

Sygeplejersken 2019 nr. 2, s. 8

Af:

Anne Witthøfft, journalist

2019-2_akt_ytringsfrihed

”Slet venligst denne mail efter læsning!” ”Medarbejdere må ikke drøfte sagen med pressen.”

Sådan stod der i en mail sendt fra en ledende medarbejder til de ansatte på en psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital.

Mailen blev sendt som reaktion på en gidselsituation tilbage i januar 2018, hvor to sygeplejersker blev holdt tilbage i mere end to timer, truet med pistol, kniv og gevær og frataget overfaldsalarmer og telefoner.

Offentligt ansattes ytringsfrihed
  • Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne.
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler sig kritisk over for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man ikke først har rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse.

Skarp kritik fra Ombudsmanden
I den anden ende af landet i Aabenraa Kommune var en sundhedsplejerske og fire andre ansatte i Aabenraa Kommune et par måneder tidligere – i november 2017 – blevet hevet ind til kammeratlige samtaler, efter at de havde udtalt sig kritisk om hhv. flytningen af en specialskole og besparelser i sundhedsplejen.

Ombudsmanden gik ind i sagen, og den 22. januar i år udtalte han skarp kritik af Aabenraa Kommune.

”Aabenraa Kommunes håndtering af de her sager har været meget kritisabel,” sagde han til DR.

Aabenraa Kommune oplyser til Ombudsmanden, at det vil være ”hensigtsmæssigt at øge formidlingsindsatsen i forhold til kommunikationspolitikken, og at en vejledning er under udarbejdelse.

I Region Hovedstadens Psykiatris øverste ledelse lægger man sig fladt ned og beklager mailen, som en ledende medarbejder har sendt. Centerchef på Psykiatrisk Center København, Line Duelund, siger:

”Ordlyden i mailen er meget beklagelig. Den er på ingen måde udtryk for hverken centrets eller Region Hovedstadens politik i forhold til ytringsfrihed. Alle medarbejdere har ytringsfrihed, og det har aldrig været hensigten at begrænse ytringsfriheden for nogle af vores medarbejdere.”

”Jeg vil gerne slå fast, at der naturligvis altid skal være plads til at ytre sig åbent og ærligt, hvis der er noget, man som medarbejder finder kritisk.”

Begge sager er ifølge formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, udtryk for, at ytringsfriheden kommer under pres.

Ligesom en analyse fra Dansk Sygeplejeråd i 2016 viste, at 28 pct. af alle sygeplejersker ikke ytrer sig i offentligheden om de kritisable forhold, de oplever.

”Det er desværre noget, vi oplever igen og igen,” siger hun. ”Det er noget, den øverste ledelse er nødt til at tage alvorligt, så mellemlederne oplever opbakning og kan arbejde med vigtigheden af ytringsfrihed på en måde, så de kan bruge medarbejdernes kritik til noget positivt.”

Kirsten Stallknecht Prisen

Kender du en, der har brudt tavshedskulturen og vist, at han eller hun kan argumentere for sin sag? Så send en nominering til Kirsten Stallknecht Prisen senest mandag den 18. marts.