Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Teknikken, der hjælper logistikken

Hospitaler landet over arbejder med teknologi og IT på mange planer. Det gør man også i forbindelse med byggerierne af nye sygehuse. Vi har set nærmere på, hvordan kvalitetsfondsbyggerierne af de fem store specialesygehuse vil bruge netop IT og ny teknologi til at lette sygehusmedarbejderes arbejdsgange i fremtiden med særligt fokus på logistik.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 48-49

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

3-2019_tekno_oploeftdkkort
Title

 

Nyt Aalborg Universitetshospital:

 • Stor rørpost
 • AGV’er
 • Halvautomatisk sengetransport
 • Affaldsnedkast med sortering

Kilde: Heine Overby, kontorchef og ingeniør.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

 • Stor rørpost
 • Sporing af udstyr
 • Diverse systemer for bl.a. bestilling og klargøring af udstyr og senge koblet op på et system, der fungerer som et mikro-gps-system over hospitalet.

Kilde: Henrik Caspersen, chefkonsulent i Projekt og Udvikling.

Det Nye Rigshospitalet – Nordfløjen

 • Stort rørpostsystem – koblet på ordning på øvrige hospital

Kilde: Rigshospitalet.

Nyt Universitetshospital i Odense

 • Kassesystem
 • AGV’er
 • Stor rørpost
 • Lille rørpost kun til blodprøver

Kilde: Anne Mette Vraa, projektleder på logistikområdet.

Projekt Universitetshospital Køge

 • Stor rørpost
 • AGV’er
 • Affaldsnedkast med sortering
 • Sporing af udstyr

Kilde: Gulshan Akhtar Din, projektleder ved Byggeri og Anlæg.

3-2019_tekno_info1

AGV – selvkørende robot:
Selvkørende robotter, der transporterer forskellige vogne med bl.a. linned, varer og mad rundt på hospitalet. AGV står for Automated Guided Vehicle.

3-2019_tekno_info2

Rørpost:
Alle de nye store hospitaler har indbygget et stort rørpostsystem med beholdere på ca. 16 cm i diameter. Rørpost kan sendes i begge retninger mellem alle rørpoststationer. Den kan indeholde større ting som flere forskellige blodprøver, vævsprøver, pakker og medicin.
En lille rørpost, som man yderligere indfører i Odense, sender kun blodprøver til analysesystem og kun i én retning.

3-2019_tekno_info3

Kassesystem:
Transportsystem, der består af kasser (ca. 45 x 65 cm og hhv. 20 og 40 cm høje med låg), der transporteres på rullebaner oppe under loftet. Systemet transporterer f.eks. udstyr, affald og blod.
 

3-2019_tekno_info4

Affaldsnedkast med sortering:
Der etableres nedfaldsskakte, som man kan smide urene ting og affald ned i og dermed komme af med det med det samme. Nedkastet er inddelt i tre skakte. En til urent linned, en til klinisk affald og en til almindeligt husholdningsaffald. I kælderen lander de i hver deres container, hvor en AGV-robot sørger for at køre containerne væk, når de er fyldt. Der vil altid være to containere til hver type affald.

3-2019_tekno_info5

Halvautomatisk sengetransport :
Transport af rene og urene senge i kælderen sker automatisk med AGV, der kører de urene senge til sengevaskcentral og tager en ren seng med tilbage til sengelageret i kælder. Afhentning af rene senge og aflevering af urene senge mellem sengeafdeling og kælder sker stadig manuelt i elevatorer.

3-2019_tekno_info6

Sporing af udstyr:
Hospitalsudstyr får påsat en slags chip, så personalet altid kan gå ind i computersystemet og se, hvor på hospitalet f.eks. den nærmeste blodtryksmåler befinder sig.