Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Test din viden (10/2020)

Mennesker med KOL har behov for styrket egenomsorg for at mestre opblussen (exacerbation) af sygdommen. De har ofte komorbiditet i form af f.eks. hjertesygdom eller osteoporose. I Danmark lever cirka 400.000 mennesker med KOL, en del uden at vide det.

Sygeplejersken 2020 nr. 10, s. 36

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1: Hvad er KOL?

A. KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og er en sygdom, hvor lungernes væv er beskadiget, og luftvejene er forsnævrede. Ofte vil der også være øget hyppighed af lungebetændelser.

B. KOL er en lungesygdom, der udvikler sig langsomt og snigende. Den findes i graderne mild, moderat, svær og meget svær KOL, og diagnosen er vanskelig at stille.

C. KOL betyder kronisk organlidelse, og den rammer alle store organer, oftest huden.

Spørgsmål nr. 2: Hvad er den primære årsag til KOL?

A. Personer, som mangler enzymet Alfa1-antitrypsin, der er med til at danne en beskyttende hinde mod skadelige stoffer i lungerne, har betydeligt forhøjet risiko for at udvikle KOL.

B. Tidligere blev sygdommen benævnt rygerlunger. Op imod 85-90 pct. af alle personer med KOL har sygdommen, fordi de har røget i mange år.

C. KOL kan skyldes både arbejdsmiljø, arvelighed og lungernes udvikling i barndommen.

 

Spørgsmål nr. 3: Hvilke symptomer giver KOL?

A: Åndenød, hoste, opspyt af slim fra lungerne og hyppige lungeinfektioner. Mange tilskriver åndenøden dårlig kondition i begyndelsen af sygdomsforløbet.

B. Patienterne fortæller, at de føler, at de trækker vejret gennem et sugerør, mens de holder sig for næsen.

C. Markant vægttab på kort tid kombineret med opspyt om morgenen.

Spørgsmål nr. 4: Hvilken sygepleje er i de senere år blevet aktuel til mennesker med KOL?

A. Telemedicinsk kontakt mellem patient og sygeplejerske med fokus på egenomsorg, men uden medicinsk fokus.

B. KOL-kuffert, som er en bærbar PC/tablet med webcam, der installeres i patientens hjem. Hensigten er at undgå genindlæggelser gennem monitorering og dialog mellem sygeplejerske og patient.

C. Fjernhealing.

Spørgsmål nr. 5: Hvilken viden findes om effekten af træning for personer med KOL?

A. Ingen. Hovedparten er for dårlige til at deltage i rehabiliteringsprogrammer.

B. KOL-rehabilitering findes mange steder og har god effekt på humøret.

C. Der er høj grad af evidens for, at fysisk træning har positiv effekt på dyspnø, træthed, emotionel funktion og følelse af at have kontrol over eget liv. Det viser bl.a. et Cochrane Review fra 2015.

Spørgsmål nr. 6: Findes der forskning om personer med KOL udført af sygeplejersker?

A. Der eksisterer nogle få kandidatspecialer om KOL og sygepleje.

B. Der findes udelukkende bacheloropgaver om sygepleje og KOL.

C. Ja, der findes et antal Ph.d.- afhandlinger. Et udsnit af dem ses under supplerende litteratur.

Spørgsmål nr. 7: Hvis en person med KOL beslutter sig for rygestop, hvad gør han/hun så?

A. Tager en kold tyrker og kommer igennem abstinenserne på egen hånd.

B. Søger på nettet eller spørger i kommunen. Nikotin skaber afhængighed, derfor har de fleste rygere brug for støtte til rygestop.

C. Begynder at ryge e-cigaretter, som indeholder kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter.

Spørgsmål nr. 8: Hvordan stilles diagnosen KOL?

A. Lungefunktionsundersøgelsen, som er nødvendig for at stille KOL-diagnosen, kaldes for en spirometri, og den tager kun nogle få minutter.

B. Via kortlægning af patientens funktionsniveau i samarbejde med patienten.

C. Ved at inddrage eventuelle følgesygdomme: Hjertesvigt, åreforkalkning og lungekræft. Desuden osteoporose, underernæring og angst.

Svar på spørgsmålene i Test din viden (10/2020) finder du her