Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Helhedssyn i Holbæk

På Medicinsk Fælles Ambulatorium på Holbæk Sygehus har patienten én indgang til alle specialer.

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 29

Af:

Sybille Hildebrandt, journalist

HelleWoxholtSP99035F

Sygeplejerskerne har fået en vigtig rolle i forhold til de multisyge patienter ved Holbæk Sygehus’ Medicinsk Fælles Ambulatorium, der giver patienten én indgang til samtlige specialer. 

”Den organisering passer godt til situationen i Region Sjælland, der har en særligt stor andel af patienter med mange kroniske sygdomme,” pointerer sygeplejerske Helle Woxholt Sørensen, der er ambulatoriets afsnitsleder.

“Vi plejer at arbejde med en ambition om, at vi vil gøre det almindelige ualmindeligt godt. I erkendelse af at de fleste af hospitalets patienter lider af mere end én sygdom, har vi samlet alle specialer under ét tag,” lyder det fra Helle Woxholt Sørensen. 

Hun fortæller, at ambulatoriet favner kardiologi, nefrologi, endokrinologi, gastromedicin og reumatologi, lungemedicin samt Enheden for Tværfaglig Udredning og Behandling. 

”Det åbner for, at patienten efter devisen ”samme dag under samme tag” kan få samlet sine besøg for flere af sine kroniske lidelser på én gang,” siger Helle Woxholt Sørensen og slår fast, at alt arbejdet i ambulatoriet er tværfagligt:

”Specielt lægesekretærerne er vigtige samarbejdspartnere. Men det er vigtigt at sige at ”samme dag under samme tag” er et tilbud til patienterne. Hvis man som patient vil holde fast i at have tiderne på forskellige dage, kan man sagtens få det,” understreger Helle Woxholt Sørensen.

Medicinsk Fælles Ambulatorium har ikke kun sygeplejersker tilknyttet hvert speciale – det har også sygeplejersker, der går på tværs af specialerne, så de kan træde til, hvis patienter på vej fra det ene speciale til det næste har brug for hjælp. Heller ikke sygeplejersker i venteværelset er specialespecifikke, men de er vigtige,  fordi de hjælper med at koordinere med patienterne. 

“Vi forsøger på bedste måde i mødet med de multisyge at udnytte sygeplejerskernes helhedssyn kombineret med vores evne til specialisering. Det er for mig at se bl.a. her, vi som sygeplejersker med vores uddannelse gør en stor forskel for vores patienter,” siger Helle Woxholt Sørensen.