Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Test din viden (14/2020): Sygeplejekohorten

Snart modtager en større gruppe medlemmer af Dansk Sygeplejeråd et spørgeskema i deres e-boks. Sygeplejerskekohorten vil gerne for fjerde gang indhente oplysninger om sygeplejerskers sundhed, livsstil, arbejdsmiljø m.m. - og helt aktuelt arbejdslivet under covid-19.

Sygeplejersken 2020 nr. 14, s. 35

Af:

Jette Bagh, fagredaktør

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1: Hvad dækker sygeplejerskekohorten over? 

A. Kohorten omfatter i alt ca. 30.000 kvindelige sygeplejersker over 44 år. Populationen er homogen hvad angår socioøkonomiske forhold og følges over tid.

B. Den danske sygeplejerskekohorte er unik på verdensplan, bl.a. fordi der i Danmark er gode muligheder for registeropfølgning på kerneparametre.

C. Sygeplejerskekohorten stammer fra den første formelle, standardiserede uddannelse til sygeplejerske på Diakonissestiftelsen i 1910.

Spørgsmål nr. 2: Hvad betyder kohorte? 

A. Kohorte er et statistisk begreb om en gruppe respondenter med fælles karakteristika, der følges over en bestemt periode.

B. Ordet stammer fra dyret ko og fra det latinske hortus, som betyder have. Altså en have for en stor gruppe køer. I forskningssammenhæng overført til en gruppe mennesker med fælles baggrund.

C. En gruppe personer, som følges over tid og måles, vejes eller spørges om det samme.

Spørgsmål nr. 3: Hvor holder sygeplejerskekohorten til i dag? 

A. Data er forsvarligt opbevaret i en boks i Sundhedsministeriet.

B. Alle data er krypterede og befinder sig i skyen.

C. Sygeplejerskekohortens data ligger på Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital. Kohorten ledes af sygeplejerske, ph.d. Mette Kildevæld Simonsen.

Spørgsmål nr. 4: Hvem etablerede sygeplejerskekohorten? 

A. Overlæge, dr. med. Erik B. Obel. I 1988 blev sygeplejerske og senere ph.d. Yrsa Andersen Hundrup tilknyttet arbejdet med kohorten, som blev stiftet i 1993 og samme år udsendte det første spørgeskema.

B. Lektor og filosof Kari Martinsen i samarbejde med undervisere på Aarhus Universitets kandidatuddannelse.

C. Den amerikanske sygeplejerske Virginia Henderson som ønskede, at kohorte-undersøgelser skulle udbredes til Europa.

Spørgsmål nr. 5: Hvad kan data fra kohorteundersøgelsen anvendes til? 

A. Sundhedsministeren kan benytte data fra et specifikt område som grundlag for at skabe en sundhedsprofil af en stor gruppe kvinder til brug i lovgivningsarbejde.

B. Data bliver hyppigt anvendt af MPH-studerende i deres afsluttende specialer.

C. Ph.d.-studerende og sygeplejersker i gang med specialeskrivning kan anvende data som empirisk grundlag for behandling af forskellige problemstillinger. Det har f.eks. ført til anbefalinger for mængden af nattevagter for sygeplejersker inden for en bestemt tidsperiode.

Spørgsmål nr. 6: Hvorfor er det en god idé at udfylde spørgeskemaet? 

A. Man bliver klog på, hvordan et spørgeskema kan opbygges.

B. Resultaterne kan på sigt medvirke til at øge sygeplejerskers og andre kvinders sundhed i Danmark og i resten af verden.

C. Resultaterne vil få betydning for myndighedernes anbefalinger for beredskabet under covid-19.

Spørgsmål nr. 7: Hvilken forskningskategori tilhører sygeplejerskekohorten? 

A. Odontologi

B. Epidemiologi

C. Fænomenologi

Spørgsmål nr. 8: Hvad betyder ordet epidemiologi? 

A. Det er græsk og betyder ”vidt omkring”.

B. Det betyder ”udbredelse i befolkningen” og stammer fra latin.

C. Epidemiologi stammer fra græsk epi = hos, demos = folk, logos = lære og er studiet af helbredsfænomener i befolkningsgrupper.