Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Det øger uligheden

Fængselssygeplejerskerne skal have bedre arbejdsforhold, hvis vi skal gøre op med social ulighed i sundhed i Danmark, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg

Sygeplejersken 2020 nr. 2, s. 32

Af:

Nana Toft, journalist

dorthe-boe

Ingen tid til sundhedssamtaler. Ingen tid til opsøgende arbejde. Ingen forebyggende eller sundhedsfremmende tiltag.

Hvordan skal fængselssygeplejerskerne leve op til de faglige krav, der bliver stillet, med en normering, der er skåret helt ind til benet?

WHO-rapport: Indsatte har dårligere helbred

Indsatte i fængsler og arresthuse har en markant dårligere sundhedstilstand, hvis man sammenligner med folk i verden udenfor.

Det dokumenterer en ny rapport fra WHO, publiceret i november 2019. Folkene bag rapporten anbefaler, at der bliver investeret i bedre sundhedsmonitorering. De advarer samtidig om, at sundhedsudgifterne vil eksplodere, når de indsatte bliver løsladt.

Rapporten baserer sig på analyser fra fængsler og arresthuse i 39 EU-lande.

Kilde: “WHO status report on prison health in the WHO European Region,” 2019.

Det er et af de centrale spørgsmål, som næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, sidder tilbage med, efter at hun har hørt historierne om de forhold, mange fængselssygeplejersker arbejder under.

“Vi ved, at fængselsindsatte i forvejen er udsatte, hvilket en ny WHO-rapport jo faktisk også – igen – dokumenterer. Så vi risikerer, at hvis vi ikke sikrer personalet de nødvendige ressourcer, så øger vi den sociale ulighed i sundhed,” lyder det fra Dorthe Boe Danbjørg.

“Magtede ikke at tage vare på sig selv.”

Det var også en øjenåbner for Dorthe Boe Danbjørg, da hun for nylig var med en sygeplejerske i aftenvagt i Herstedvester Fængsel og talte med en af de indsatte. Den indsatte fortalte, at det havde stor betydning, når personalet tog sig tid til at spørge hvordan han havde det.

“Den indsatte fortalte, at det at være frihedsberøvet var så demotiverende, at han ikke havde overskud til at tage vare på sin egen sundhed. Derfor er det afgørende, at der er tid til det opsøgende og motiverende arbejde,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

“I fængslerne handler det om, at vi som sygeplejersker har en forpligtelse til at sikre, at de indsatte kommer så hele ud igen som muligt,” pointerer Dorthe Boe Danbjørg.

Behov for tættere dialog

DSR har det sidste halve år har haft et særligt fokus på de medlemmer, der arbejder i landets fængsler og arresthuse. Blandt andet blev der afholdt en temadag i november 2019, der skabte grobund for faglig sparring og etablering af netværk.

“Men det er også tydeligt, at der er brug for en tættere dialog med tillidsrepræsentanterne og ikke mindst Kriminalforsorgen, så vi sikrer os, at de nødvendige ressourcer er til stede,” siger Dorthe Boe Danbjørg, der samtidig anerkender ønsket om et fagligt løft.

“Indsatte har mange kroniske sygdomme, mange psykiatriske diagnoser. Det er et felt, der kræver meget, så jeg forstår behovet for mere efteruddannelse. Det er helt klart noget, vi vil gå i dialog med arbejdsgiverne om,” siger Dorthe Boe Danbjørg.