Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (11/2021): Efterdønninger

Sommerens strejke og efterfølgende lovindgreb præger fortsat arbejdsmiljøet blandt danske sygeplejersker. Der er mange spørgsmål til situationen, bl.a. om alternativer til et strejkekontingent. Test din viden og find svarene i dette nummer af Sygeplejersken.

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 43

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1

Hvorfor vil Dansk Sygeplejeråd genopfylde strejkekassen gennem konfliktkontingent?

A. En større pengetank giver et større afkast til organisationen ved investering af pengene i aktier og obligationer.

B. Det kan blive nødvendigt at bruge strejkevåbenet igen, og arbejdsgiverne kan evt. vælge at lockoute sygeplejerskerne.

C. En fagforenings fornemste opgave er at opkræve så højt et kontingent som muligt.

Spørgsmål nr. 2

Hvorfor sælger Dansk Sygeplejeråd ikke Kvæsthuset?

A. Fordi en evt. fortjeneste ved salg skal beskattes tårnhøjt

B. Et mere end 400 år gammelt hus er intet værd.

C. Investering i fast ejendom er en god investering, der gør, at Dansk Sygeplejeråd sidder med en relativt billig husleje. 

Spørgsmål nr. 3

Hvorfor afskaffer Dansk Sygeplejeråd ikke udgivelsen af Sygeplejersken/Fag&Forskning i papirudgave?

A. Den sparede udgift til tryk og distribution vil ikke batte meget ved genopfyldelse af strejkekassen.

B. DSR kan ikke opsige kontrakten med trykkeriet før om 10 år.

C. Trykte medier binder fortsat organisationen og medlemmerne sammen.

Spørgsmål nr. 4

Hvorfor dropper Dansk Sygeplejeråd ikke at udsende DSR-kalenderen?

A. Det står i vedtægterne, at DSR årligt skal udgive en ”brugbar og overskuelig kalender”.

B. Selv om nogen melder den fra, vil langt størstedelen af medlemmerne fortsat gerne have den.

C. Den sparede udgift til tryk og distribution vil ikke batte noget.

Spørgsmål nr. 5

Hvorfor ikke starte en crowdfunding blandt alle borgere?

A. Det vil være et voldsomt prestigetab at be’ andre om økonomisk hjælp.

B. Det er ulovligt for en fagforening af crowdfunde.

C. Andre organisationers erfaringer er, at crowdfunding giver for lidt.

Spørgsmål nr. 6

Hvor mange sygeplejersker har i år søgt job helt uden for faget?

A. 5 pct. har ved en rundspørge givet udtryk for, at de overvejer at skifte fag.

B. Ingen – for én gang sygeplejerske, altid sygeplejerske.

C. Det har ingen bekymret sig om.

Spørgsmål nr. 7

Et forskningsprojekt har påvist, hvilke forhold på en arbejdsplads som kan resultere i en lavere personaleomsætning. Hvilket?

A. Et projekt fra RUC, der viser, at eksistensen af en fredagsbar er en fastholdelsesfaktor.

B. Ledere med visioner for sygeplejen, og som har en sikkerhed i ledelsesrollen og arbejder med at skabe en god kultur på arbejdspladsen, har typisk en lavere personaleomsætning.             

C. Ingen forhold kan påvise at have en betydning

Spørgsmål nr. 8

Har Arbejdsretten idømt ulovligt strejkende sygeplejersker en bod?

A.  Nej. 

B. Den 16. september blev ulovligt strejkende sygeplejersker idømt en bod på hhv. 56 kr./timen og 86 kr./timen afhængigt af, hvornår den ulovlige arbejdsnedlæggelse har fundet sted.

C. Ja, og ulovligt strejkende sygeplejersker øst for Storebælt skal for at statuere et eksempel betale 30. kr. mere i timen i bod end alle andre.