Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (13/2021): Levercirrose

Der er mange årsager til og symptomer på sygdom i leveren. Læs om levercirrose, forebyggelse og behandling.

Sygeplejersken 2021 nr. 13, s. 37

Af:

Jette Bagh, sygeplejerske, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1: Hvad er levercirrose?

A. En relativt sjælden tilstand, der skyldes en medfødt defekt i immunsystemet.

B. En infektion forårsaget af borreliabakterien – ofte overført via skovflåt.

C. Levercirrose kaldes skrumpelever i befolkningen. Det er en sygdom, hvor leveren er fyldt med arvæv (fibrose) i en sådan grad, at den bliver knudret og funktionen nedsat. Fibrose skyldes skade på vævet

Spørgsmål nr. 2: Hvordan kan levercirrose diagnosticeres hos en patient?

A. Patienten er plaget af grov rysten på hænderne (»flapping«).

B. Sygdommen giver i starten af forløbet få symptomer, så patienten opsøger ikke sundhedsvæsenet og bliver derfor ikke diagnosticeret.

C. Levercirrose påvises gennem CT- eller MR-skanning og oftest kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk for at se, om der er åreknuder i spiserøret. I tvivlstilfælde tager man en leverbiopsi.

Spørgsmål nr. 3: Hvilke komplikationer lider patienten med levercirrose hyppigst af?

A. Farveblindhed.

B. Ascites, øsofagusvaricer, hepatisk encefalopati, infektionstendens og hepatisk malnutrition.

C. Patienten er udadreagerende.

Spørgsmål nr. 4: Hvad er årsagen til levercirrose i de fleste tilfælde?

A. Alkoholmisbrug antages at være skyld i 60-70 pct. af tilfældene med levercirrose.

B. Forgiftning, hyppigst med hvid fluesvamp eller medicin.

C. Kronisk hepatitis B eller C

Spørgsmål nr. 5: Hvilken behandling er den mest effektive, hvis patientens almentilstand tillader det?

A. Blodtransfusion.

B. Psykoterapi.

C. Levertransplantation. Der er et ufravigeligt krav om total alkoholafholdenhed i mindst seks måneder, før transplantation kan komme på tale.

Spørgsmål nr. 6: Hvordan kan patienternes sygdomsforståelse og sundhedskompetence styrkes, hvis sygeplejersker og læger er opmærksomme på muligheden?

A. Gennem inklusion i en såkaldt leverskole.

B. Ved at tilbyde patienterne tidlig, palliativ indsats, som ikke blot er rettet mod patientens sidste levetid, men imod aktiv livsforlængende behandling fra diagnosetidspunkt til livets afslutning.

C. Ved at involvere patientens netværk i behandlingen.

Spørgsmål nr. 7: En komplikation til levercirrose er hepatisk encefalopati. Hvad er det?

A. Forvirring, der skyldes fejlernæring og vitaminmangel. 

B. Hjernepåvirkning forårsaget af nedsat leverfunktion. På dansk er foreslået leversvigthjerne eller leverforvirrethed. Tilstanden karakteriseres af forandringer i personligheden.

C. En tilstand, der omfatter angst, paranoia og hukommelsestab.

Spørgsmål nr. 8: Hvilket redskab kan sygeplejersker med fordel benytte i dialogen med patienten med levercirrose?

A. NLP (Neurolingvistisk 
programmering).

B. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

C. Advance Care Planning (Planlægning af fremtidig pleje og behandling).