Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tvang nedbragt betragteligt

På baggrund af erfaringer har man udviklet en ny retningslinje i håndteringen af selvskade.

Sygeplejersken 2021 nr. 4, s. 47

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

 Over de seneste år er det lykkedes psykiatrien i Vordingborg at nedbringe brugen af bæltefikseringer betydeligt.

En opgørelse viser, at fra 2011 til 2013 var der i gennemsnit 167 bæltefikseringer om året. I 2020 var der ni.

Det skyldes bl.a. en ny måde at håndtere selvskade på. 

”Tidligere var det sådan, at hvis man opdagede, at en patient skadede sig selv, blev vedkommende fastholdt og fik beroligende medicin. Hvis det var ekstremt, blev de bæltefikseret. Men efter vi havde haft Mikala som patient, ændrede vi den tilgang,” fortæller Christina Sejr Lundstrøm, der er specialsygeplejerske på Afdeling S4 – og tidligere på S1. 

Mikala Larsen var ekstremt selvskadende, men på intet tidspunkt blev hun bæltefikseret, mens hun var på afdeling S1.

Og på baggrund af erfaringer herfra har man udviklet en ny retningslinje i håndteringen af selvskade, som bruges på alle afdelinger i psykiatrien i Vordingborg.

”Når patienterne selvskader, gør de det ikke for at dø, men for at overleve. Så i stedet for med tvang at stoppe dem, når vi opdager, at nogen selvskader, prøver vi i at snakke med dem, mens de gør det. Vi prøver at få dem til at flytte fokus til noget andet, så de selv stopper. Når de stopper, taler vi med dem om de følelser, de har,” siger Christina Sejr Lundstrøm.