Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kirsten Stallknecht Prisen: De nominerede er ...

Ligeværdig løn, borgeres trivsel på plejehjem, senfølger efter covid-19, palliation og værdig død på hospice, hygiejne samt forebyggelse af infektioner. Det er emner, som de indstillede til Kirsten Stallknecht Prisen, har bragt frem i den offentlige debat.

Sygeplejersken 2021 nr. 5, s. 30-32

Af:

Nana Toft, journalist

KS prisen 2021

Historien bag Kirsten Stallknecht Prisen:

Sygeplejersken fyldte 100 år i januar 2001. For at fejre jubilæet stiftede redaktionen Kirsten Stallknecht Prisen, der fik sit navn efter Dansk Sygeplejeråds formand gennem 28 år. Hensigten med prisen var at bygge bro mellem sygepleje, journalistik og ytringsfrihed. Prisen skal opmuntre sygeplejersker til at benytte deres grundlovssikrede ytringsfrihed uden at frygte for følgerne af at stå frem. Prisen, der bliver uddelt i maj, er på 10.000 kr. og et  dansk kunsthåndværk.

De nominerede til prisen i 2021 er:

Marietta Bæk Cramer

Marietta Annie Petersen
Sygeplejerske på Intensiv/NISA Afdelingen, Regionshospitalet Silkeborg

METTE MØLGAARD HANSEN INDSTILLER:
“Hun har oprettet Facebookgruppen “Sygeplejersker er mere værd”, der på nuværende tidspunkt har over 20.000 medlemmer. Formålet er at gøre op med tjenestemandsreformen af 1969. Marietta har også råbt op om uretfærdigheden på flere andre platforme, f.eks. på instagram, i P1, i DR Nyheder og i Fagbladet Sygeplejersken.”

Foto: Jonna Keldberg

Mai Bjerre Eiby

May Bjerre Eiby 
Stifter og leder af det private plejehjem Dagmarsminde

MARGIT SCHRØDER INDSTILLER: 
“Mange artikler om covid-19 har fokuseret på det sundhedsfaglige og etiske dilemma i at ældre mennesker på plejehjem dør af ensomhed og mangel på frihed på grund af besøgsrestriktioner og krav om afstand. I den debat taler May Bjerre Eiby altid om nødvendigheden af omsorg og livskvalitet for de ældre. Berlingske Tidende har anerkendt hendes stemme i den offentlige debat ved i år at indstille hende til Fonsmark-prisen (Berlingskes ”borgerlige debatpris”, red.) på 250.000 kroner. En pris hun vandt.”

JENS BYDAM INDSTILLER: 
“Mays vision er, at Dagmarsminde medvirker til en positiv udvikling af det danske sundhedsvæsen, hvor nogle af de fornemmeste opgaver er at fremme omsorgen og forbygge sygdomme og indlæggelser. Hun har et stærkt ønske om at give mennesker inden for demensområdet livskvalitet og arbejder aktivt for at mindske generne ved demens. May Bjerre Ejby vandt Berlingskes Fonsmark-prisen foran andre prominente samfundsdebattører.” 

Foto: Bax Lindhardt 

Susie Wordenskjold Andreasen

Susie Wordenskjold Andreasen 
Sygeplejerske med Klinisk Specialistfunktion for Vikarkorpset på Bispebjerg Hospital

CATRINE RITTA THOMSEN INDSTILLER: 
“Susie oprettede Facebookgruppen “Covidramte med senfølger” for at få et sted at tale med andre, der ligesom hende selv var ramt af senfølger. Ønsket var også at kunne dele artikler og forskning på området. Hun har offentligt sat fokus på det stigende antal, der lider af senfølger og dermed på alvorligheden af problemet i både radio, tv og i landsdækkende medier.”

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vibeke Kline Lange Frost

Vibeke Kline Lange Frost
Sygeplejerske og medstiller af borgerforslaget “Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969”

FREDERIKKE MARIE SØRENSEN INDSTILLER:
”Har brugt sin ytringsfrihed og har markeret sig i den offentlige debat ved at stå frem og fortælle om sygeplejerskernes lønefterslæb. Er utrolig dygtig, rolig og skarp i sin tale.
Hun sætter ord på sygeplejerskers urimelige lønefterslæb, en sag, der er vigtig for alle sygeplejersker og ikke mindst for fremtidens sundhedsvæsen. Er i den grad med til at sætte gang i debatten omkring ligeløn og er med til at sætte fokus på, at politikerne skal på banen, hvis der skal ændres på sygeplejerskernes lønefterslæb, som har rødder tilbage til Tjenestemandsreformen af 1969. Vibeke er hovedforslagsstiller på Borgerforslaget: ”Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969 – skab ligestilling i lønforholdene mellem offentlige faggrupper”

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Herdis Hansen

Herdis Hansen 
Hospicechef hos Anker Fjord Hospice

ANITA DØFLER SØRENSEN INDSTILLER på vegne af fire andre:
“Herdis Hansen arbejder utrætteligt og engageret inden for palliation. Hun har konstant forslag til udviklingstiltag, der sætter spot på patienters og pårørendes vilkår under deres ophold på hospice og i forbindelse med en værdig død. Hun er talerør for borgere med behov for sundhedspleje i den sidste tid af livet og gør med sin saglige tilgang til ytringsfrihed – også i modvind – opmærksom på de uretfærdigheder, som pårørende og patienter har i forbindelse med indlæggelser på hospice.”

Privatfoto

Jette Holt

Jette Holt 
Specialuddannet hygiejne-sygeplejerske, Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

BESTYRELSEN I FAGLIGT SELSKAB FOR HYGIEJNESYGEPLEJERSKER INDSTILLER:
”Jette har modigt stillet op på nationalt tv, radio og i flere nationale fora og debatteret om infektionshygiejnens vigtighed og berettigelse. Endvidere har hun på tv og radio rådgivet den almene befolkning om forholdsregler for at hindre smittespredning. Bidrager med artikler i diverse fagmedier og medvirker til at sætte infektionshygiejne på dagsordenen såvel lokalt som nationalt. Jettes fokus er den grundlæggende infektionshygiejne, som kan forebygge infektioner hos borgere og patienter samt hindre, at sundhedspersonale selv smittes eller bærer smitte videre.

Foto: Nikolai Linares