Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 5

Læs online Download
0521_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Sygeplejersker varsler konflikt

En enig hovedbestyrelse for Dansk Sygeplejeråd besluttede den 21. april at varsle konflikt over for kommuner og regioner. 5.364 sygeplejersker over hele landet er udtaget til strejke.

Tjenestemandstirsdag imod 1969

En tværfaglig gruppe af aktivister fra de traditionelle kvindefag er gået sammen om at arrangere demonstration hver tirsdag foran Christiansborg for at få et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969.

Regionerne er halvvejs i mål med 1.000 flere sygeplejesker

Målet om 1.000 flere sygeplejersker er godt på vej til at blive opfyldt. Det viser en midtvejsstatus. Der skal dog nye ambitiøse mål til, hvis sygeplejerskerne skal kunne mærke presset lette, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Hvem skal modtage Athena Prisen 2021?

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring belønner sygeplejefaglige indsatser, der gør FN’s verdensmål til konkrete handlinger og mål i hverdagen. Frist for at indstille er den 9. juni 2021 kl. 12.00.

Tema: Fleksibilitet

Fra specialist til generalist

Hospitalsledelsers krav om stadig større fleksibilitet af sygeplejerskerne har konsekvenser for arbejdsmiljøet, patienternes sikkerhed, sygeplejefaget og sygeplejerskernes privatliv, lyder kritikken fra sygeplejerskerne. 

"Hvis de gennemfører det, så er jeg smuttet"

Der lød et ramaskrig på Aalborg Universitetshospital, da ledelsen i marts sendte sygeplejerskerne et nyt ansættelsesbrev. Der stod, at de fremover er ansat på en afdeling i stedet for et afsnit, så de kan arbejde i flere funktioner. Men sygeplejerskerne vil ikke flyttes rundt som daglejere uden hensyn til arbejdsmiljø, faglighed og privatliv. Brevet er nu sat på pause.

Sygeplejersker slår sig på udviklingen

Når funktionerne på sygehusene i Herning og Holstebro om et halvt år samles på det nybyggede sygehus i Gødstrup, er der meget mere på spil end en flytning. Sygeplejersker får nye arbejdstider, nye opgaver, op til fem forskellige ansættelsessteder og hjælpeopgaver på tværs af specialer.

"Vi frygter, vores specialistviden bliver udvandet"

Når det nye Odense Universitetshospital slår dørene op i 2024, er det ikke kun de fysiske rammer, der ændrer sig. Flere afdelinger får fælles sengedrift, og det betyder, at omkring 300 sygeplejersker skal yde specialiseret sygepleje inden for to specialer eller subspecialer. Det skaber bekymring blandt sygeplejerskerne.

Sådan skal der arbejdes på tværs af specialer

Det er muligt at fastholde og udvikle sin specialistviden inden for ét speciale og samtidig yde kvalificeret sygepleje i et andet. Det mener sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital Mathilde Schmidt-Petersen.

Her er grænsen nået

Sygeplejerske Louise Gjervig Lehn elsker sit job på H. C. Andersens Børne- og Unge-hospital. Men hendes bekymring for faglighed og patientsikkerhed vokser i takt med, at hun og kollegerne skal yde sygepleje på tværs af stadigt flere specialer og afsnit.

DSR: Drop generaliseringen af specialerne

Arbejdsgiverne risikerer at effektivisere sig til ineffektivitet, når specialiserede sygeplejersker sættes til at arbejde i andre specialer for at sikre driften, siger næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

I HVERT NUMMER

Hørt: "Vi kan være tungen på vægtskålen"

Sundhedsplejerske Asta Freund er glad for, at den gode fødsel er kommet på politikernes dagsorden. Fødslen er dog kun en del af den optimale start, mener hun. Sundhedsplejerskernes kompetencer gavner familierne både før og efter barnets ankomst. Hvis blot de kommer i spil.

Debat

OK21

"Det er alvorligt det her"

Det er arbejdsgivernes og politikernes ansvar, at der er sygeplejersker til at pleje og behandle patienter i Danmark. Det er ikke en forpligtelse, sygeplejerskerne har. Det minder formand, Grete Christensen, om, efter at Dansk Sygeplejeråd har afsendt konfliktvarsel som følge af, at et flertal af medlemmerne stemte nej til OK21-resultatet.

Svaret var NEJ

Et flertal af sygeplejerskerne fulgte ikke anbefalingen fra ledelsen i DSR om at stemme ja til OK21. To af nejstemmerne fortæller her om deres overvejelser – og om, hvad de nu forestiller sig, der vil ske.

Testen

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Menneske - samfund, sundhed og kultur", "Eksistentiel vejledning; at skabe mening i skole, uddannelse og arbejdsliv", "Vejen, sandheden og livet" og "Sidemandsoplæring - videndeling i praksis".

På mit natbord: Livet efter katastrofen

"Bogen rummer bevægende beskrivelser af de berørte menneskers oplevelser af følgerne af sygdom, død, tab, uvished, evakuering, miljøforandringer og statslige bortforklaringer."

Læren af Covid-19

Nærkontakt over nettet

Siden december har pårørende til intensivpatienter på Aarhus Universitetshospital kunnet komme på digitalt patientbesøg – en stedfortræder-ordning for det fysiske besøg, som corona har gjort umuligt. Bag løsningen står en gruppe sygeplejersker, der også ser en fremtid for det digitale besøg på den anden side af covid-19.

Kirsten Stallknecht Prisen

Kirsten Stallknecht Prisen: De nominerede er ...

Ligeværdig løn, borgeres trivsel på plejehjem, senfølger efter covid-19, palliation og værdig død på hospice, hygiejne samt forebyggelse af infektioner. Det er emner, som de indstillede til Kirsten Stallknecht Prisen, har bragt frem i den offentlige debat.