Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Test din viden (5/2021): Polyfarmaci og multisygdom

En stigende andel af danskerne lider af flere kroniske sygdomme og indtager et voksende antal forskellige lægemidler i døgnet. Test her din viden om polyfarmaci og multisygdom i befolkningen.

Sygeplejersken 2021 nr. 5, s. 54

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

ikon_hjerne
Spørgsmål nr. 1

Sygeplejersker spiller en nøglerolle for patienter med flere kroniske sygdomme. Hvad er titlen på sygeplejerskens rolle?

A. Multikoordinator 

B. Behandlingskoordinator  

C. Forløbskoordinator 

Spørgsmål nr. 2

Et registerstudie fra 2019 viser, at knap hver femte dansker over 60 år får:

A. Flere end syv lægemidler i døgnet 

B. Flere end 10 lægemidler i døgnet 

C. Flere end 15 lægemidler i døgnet

Spørgsmål nr. 3

Hvilke af disse sygdomme er ikke på multisygdom.dk’s liste over de 17 kroniske sygdomme? 

A. Psykisk lidelse 

B. Grøn stær

C. Forhøjet blodtryk

Spørgsmål nr. 4

Ifølge WHO er patienter med to eller flere kroniske sygdomme multisyge, men hvad karakteriserer ellers multisyge?

A. Sygdommene skiftes til at træde i karakter og kan indvirke på hinanden. 

B. Typisk er en af de kroniske sygdomme dominerende. 

C. Behandles den dominerende sygdom, har det en gavnlig effekt på de øvrige. 

Spørgsmål nr. 5

Hvad kaldes multisygdom med et fagudtryk?

A. Multimorbiditet 

B. Komorbiditet 

C. Polymorbiditet 

Spørgsmål nr. 6

Hvor mange danskere hører ind under polyfarmaci, der betegner det at bruge flere end fem lægemidler i døgnet? 

A. 350.000

B. 550.000

C. 750.000

Spørgsmål nr. 7

Hvilken af følgende jyske byer huser Klinik for Multisygdom?

A. Silkeborg 

B. Aalborg  

C. Esbjerg

Spørgsmål nr. 8

Visse kombinationer af sygdomme går igen hos multisyge. Hvilken af følgende kombinationer ser man sjældent eller aldrig hos multisyge patienter?  

A. Personer med hjertekrampe har mere end dobbelt så stor risiko for at have mere end 12 ud af 16 kroniske sygdomme.  

B. Der er en høj forekomst af somatiske sygdomme hos personer med psykiske lidelser. 

C. Personer med tinnitus eller kræft har større risiko for at have andre kroniske sygdomme.