Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Politisk pres for opgør med ligeløn

Anbefalingerne fra en ny lønkomité skal følges op med en sum penge til at rette op på den strukturelle uligeløn. Det mener regeringens støttepartier og Dansk Folkeparti. De øvrige partier anerkender uligheden i de offentligt ansattes løn, men vil ikke diskutere det før OK21 er afsluttet.

Sygeplejersken 2021 nr. 7, s. 32-33

Af:

Redaktionen

2021-7-ok21-christiansborg

Jens Henrik Thulesen Dahl

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører, Dansk Folkeparti: 
At regeringen nu nikker til den her aftale om at nedsætte en lønkomité viser, at de overordnet anerkender, at der er et behov for at få gjort noget ved ligelønsproblematikken. 
Jeg håber, at komitéen kommer med nogle løsningsforslag, som kan vise vejen og sikre balance i lønhierarkiet. Jeg vil gerne være med til at lægge tryk på, så der efterfølgende bliver lavet en plan for, hvordan løsningsforslagene realiseres. Og så må vi også finde pengene til det.”

(Sagt til Sygeplejersken)

pernille_skipper-fotograf_steen_brogaard

Pernille Skipper, ligestillingsordfører, Enhedslisten: 
Hvis denne komité er vejen frem, så vil vi kæmpe for, at den kommer med reelle løsningsforslag, og at der følger penge med. Men det indebærer, at regeringen og de øvrige politiske partier er klar til at tage et politisk ansvar og få løftet lønnen. Ellers er vi lige vidt.
Vi har foreslået, at man laver en stor pulje penge, som man har med til overenskomstforhandlingerne til konkret at sikre ligeløn. Men om det skal ske ved trepartsforhandlinger eller på helt anden vis, er vi åbne overfor.
Sygeplejerskerne har strejket og strejket og strejket. De har gjort alt, hvad de kunne inden for den danske model. Men det er politikerne, der har fastsat deres løn, og så det er også os, der kan lave den om.
Der har været nogle politiske ryk på det seneste, og nu skal vi bare have dem den sidste halvanden meter over målstregen og sige ja til, at de vil rette op på Tjenestemandsreformens uretfærdigheder. Vi helmer ikke, før vi har nået målet.”

(Sagt til Sygeplejersken)

Samira Nawa

Samira Nawa, ligestillingsordfører, Radikale Venstre: 
Radikale Venstre bakker op om FH’s forslag til en lønstrukturkomité. Men vi skal ikke kun drøfte de anbefalinger og konklusioner, der kommer, vi skal handle politisk på dem. Vi kan ikke handle på denne skævhed i lønnen, uden der følger penge med. 
Vi ser en løsning for os, der ikke bliver landet i et hug. Men det vigtige er, at der bliver lagt en plan – også med politisk ansvarstagen. Jeg kan ikke sætte beløb på, da jeg endnu ikke har fået svar fra skatteministeren på, hvad det vil koste i kroner og ører.”

(Sagt i folketingssalen)

birgitte_bergman-fotograf_steen_brogaard

Birgitte Bergman, ligestillingsordfører: Det Konservative Folkeparti
Vi synes, det er ganske fornuftigt, at FH kommer med et forslag til en lønstrukturkomité for at se på de forhold, der kan gøre sig gældende og måske løse – inden for egne rækker – de udfordringer, der er. Og vi hilser det velkomment, at ministeren tager positivt imod det.”

(Sagt i folketingssalen)

karsten_honge-fotograf_steen_brogaard

Karsten Hønge, politisk ordfører, SF
Jeg er rigtig glad for, at det er en samlet fagbevægelse, der står bag forslaget om en komité, der skal se på lønstrukturen. For skal vi nogen vegne, så skal det ske i fællesskab.
Der er en forskel i omstændighederne og forventningerne i forhold til 2008. Men jeg forstår godt, at sygeplejerskerne er i tvivl. Dengang fik de ikke noget ud af den lønkommission, der blev nedsat. Så hvorfor skal de gå tilbage til noget, de allerede en gang har brændt sig på.
Men jeg synes, der er en anden opbakning i dag. Der er en bred politisk anerkendelse af, at der er et problem, og at der er en grund til at se på inddelingen af de offentligt ansatte. 
De forskellige ting tilsammen gør, at der er grund til at tro, at det fører til noget. 
Når vi har fået lønkomitéens anbefalinger, er det klart, at der også skal findes penge for at løse problemet. Vi skal finde pengene i Folketinget. Men vi skal ikke sidde og beslutte, hvor meget den enkelte faggruppe skal have i løn. 
Det er arbejdsmarkedets parter, der skal fordele dem. Men det skal sikres, at pengene skal bruges til at sikre et lønløft til omsorgsfagene. Det duer ikke, at de bare bliver fordelt, som de plejer, så de ender hos djøf’erne eller andre. 
Vi har desuden brug for en diskussion om den danske model inden for det offentlige område. Den har brug for en rusketur og nogle justeringer. Det giver jo ikke mening, at når man i det offentlige strejker, tjener arbejdsgiverne penge på det.”

(Sagt til Sygeplejersken)

morten_bodskov-fotograf_steen_brogaard

Morten Bødskov, skatteminister, Socialdemokratiet
Vi støtter FH’s forslag om at nedsætte en lønstrukturkomité, som skal analysere lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked, og regeringen vil arbejde videre med at udarbejde et kommissorium for dette arbejde.
Regeringen tager positivt imod komitéen og afventer dens analyser, og så må vi tage de initiativer, der skal til. Vi er bevidste om lønforskellen mellem de mands- og kvindedominerede fag, og komitéen vil give os et nyt grundlag at diskutere videre ud fra.”

(Sagt i folketingssalen)

Hans Andersen

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører, Venstre
Venstre er positiv over for forslaget om at nedsætte en komité, der, som vi har forstået det, bl.a. får til opgave at se på lønstrukturerne i den offentlige sektor. I lyset af at forslaget indgår i den samlede pakke, som er indeholdt i forligsmandens mæglingsforslag – og den pakke nu er sendt til afstemning blandt parternes medlemmer – synes jeg, det vil være forkert at kommentere spørgsmålet yderligere på denne side af afstemningen. Når resultatet af afstemningen foreligger, forudsætter vi, at regeringen indkalder folketingets partier til en drøftelse af et kommissorium for komitéens arbejde.”

(Skrevet i sms til Sygeplejersken)


 

 

 

Sygeplejersken Tema: OK21

Tema: OK21 - Nej eller Ja

Nogle sygeplejersker kalder en politisk  nedsat lønstrukturkomité for en syltekrukke og stemmer nej til forligsmandens mæglingsforslag. Andre ser komitéen som en ny chance og stemmer ja. Heriblandt Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Flere eksperter vurderer, at komitéen kan være nøglen til et opgør med det historiske lønefterslæb.

I dette tema: