Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vinterpakken pakket ud og fordelt

Dansk Sygeplejeråds fem kredse har alle indgået regionale aftaler om fordelingen af Folketingets 1 mia. kr. store corona-vinterpakke.

Sygeplejersken 2022 nr. 1, s. 13

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy5-2021_akt_femmer

Vinterpakken er pakket ud og fordelt i alle fem regioner og er kommet såvel nogle sygeplejersker som andre sundhedsmedarbejdere i regionerne til gode.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev i begyndelsen af december sidste år enige om en corona-vinterpakke på 1 mia. kr. til regionerne med henblik på at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson til gavn for patienter og personale.

Aftalen gav travlhed på Dansk Sygeplejeråds fem kredskontorer, fordi pakkens indhold skulle fordeles inden jul, hvad den også blev. Dog ikke med lige meget til alle – og nogle har intet fået. Der udestår stadig nogle forhandlinger på afdelingsniveau om, hvem der er omfattet af vinterpakken.

På hjemmesiden for hver af Dansk Sygeplejeråds fem kredse findes aftalen for hver region gengivet:

Kreds Syddanmark 

Kreds Hovedstaden 

Kreds Midtjylland 

Kreds Nordjylland  

Kreds Sjælland