Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

DSR: Der er brug for forandring

Dansk Sygeplejeråds nye udspil ”Forskning i sygepleje – en investering for livet” berører mange af de problemstillinger, som er beskrevet på de forrige sider. Det fortæller Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, der her kommenterer nogle af problemstillingerne.

Sygeplejersken 2022 nr. 13, s. 32

Af:

Christina Sommer, journalist

sy12-2022_nfp_dorthe-boe-danbjoerg

1. Flere midler til forskning i sygepleje
”Open Access er en sympatisk tankegang – et forsøg på at gøre forskningsresultater offentlige for alle. Men det gør det måske også sværere at publicere. Sygeplejersker, der forsker, bruger allerede meget tid på at søge midler, og så skal de skaffe midler til publicering oven i. Vi ved, at mange forskere konkurrerer om samme de midler, derfor arbejder DSR for at få allokeret flere midler til forskning i sygepleje.”

2. H-indeks tæller for meget
”Det skal gentænkes, hvordan vi bedømmer forskere og vurderer deres publikationer. Det er jo en løbende diskussion – er de dygtigste forskere dem, der publicerer mest i videnskabelige tidsskrifter? Hvad med bidrag til lærebøger? Undervisning og anden forskningsformidling? I dag spiller H-indekset en rolle både i forhold til karrieren, og når man søger fondsmidler. Jeg mener, det er vigtigt at publicere i internationale tidsskrifter, men mange andre parametre bør også vægte, når forskere og deres produktion bliver bedømt. Det er en balance”. 

3. Stort problem i kommunerne
”Alle sygeplejersker skal have adgang til relevant forskningslitteratur. Ifølge sundhedslovgivningen er vi forpligtede til yde pleje og behandling af høj kvalitet og varetage vores opgaver fagligt forsvarligt. For mig at se kræver det, at sygeplejersker har adgang til nyeste viden på deres arbejdsplads af hensyn til den faglige udvikling og patientsikkerheden. Det er langt fra tilfældet især i kommunerne. Jeg ved godt, at det er dyrt at sørge for adgang til databaserne, men det er arbejdsgiverens ansvar. Det vil vi også arbejde med, når vi skal implementere forskningsudspillet, f.eks. ved at drøfte udfordringen med KL.” 

Læs DSR’s forskningsudspil her:  Forskning i sygepleje - en investering for livet | Fag og forskning, DSR

13-2022_tema_kassefoto

Tema: Det er dyrt at få og formidle ny viden

Publikation af forskningsartikler er en milliard­industri, som møder voksende kritik flere steder. Råvaren er gratis og ofte offentligt finansieret i form af forskning og artikler. Og betaler forsker ikke selv for publicering, ligger artiklerne bag betalingsmur. Det kan forsinke ny viden i at komme ud.

Læs i dette tema:

Sådan blev artiklerne til

Dette tema bygger bl.a. på et researchsamarbejde udført af journalist Christina Sommer fra Sygeplejersken og freelancejournalist Antje Gerd Poulsen, som i denne sammenhæng har skrevet til Ugeskrift for Læger.

Samarbejdet udspringer af et netværk af sundhedsjournalister fra forskellige medier.

Læge, ph.d. og journalist Charlotte Strøm og Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d. og fagredaktør på Sygeplejersken samt Fag&Forskning, har bidraget med research og interview.