Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Elsevier: "Vi er afhængige af hinanden"

Mange af de kritikpunkter, der rejses på de forrige sider, er ikke nye for Andrew Davis, vicepræsident for kommunikation hos forlaget Elsevier, som sidder på 18 pct. af det globale marked. Vi vender de vigtigste punker med Andrew Davis her:

Sygeplejersken 2022 nr. 13, s. 33

Af:

Christina Sommer, journalist

1. Dansk forskning er ofte offentligt finansieret. I får artiklerne gratis, og så kommer de bag betalingsmur, hvilket møder kritik?
”Forskere kan publicere på to måder hos - enten Open Access eller som abonnent. Sidstnævnte giver forsker adgang til artikler i tidsskriftet samt publicering. Omvendt er artiklerne ikke tilgængelige for alle med det samme. Men det er forfatterens valg. Vi tilbyder kunderne den største platform for videnskabelig litteratur i verden, så vi kan promovere og formidle deres forskning. Patienter og plejepersonale har også mulighed for at søge om fri adgang til relevante og vigtige artikler via vores hjemmeside”.

2. Peer-review-processen sparer jer for mange omkostninger?
“Vi er taknemmelige for alle de forskere og akademikere, der udfører peer-review eller sidder i vores redaktioner. Jeg kender de forskellige holdninger - nogle ser det som gratis arbejde, andre ser en stor fordel i at få indsigt i den nyeste forskning. Peer-review-processen forbedrer kvaliteten af publikationerne, vi ser f.eks., at over 94 pct. af en artikel undergår væsentlige ændringer. Men det er ikke simpelt, det et økosystem, hvor vi alle er afhængige af hinanden”

3. Hvad koster Open Access hos jer?
“Det varierer fra tidsskrift til tidsskrift afh. af f.eks. peer review-proces, og hvor etableret tidsskriftet er. Det svinger ml. 150-9.500 dollars, så alle forfattere kan finde en løsning, der passer dem. Vi ønsker en mere nuanceret debat om finansiering af Open Access. Nogle institutioner tror, at Open Access er gratis, og så mangler forskerne penge til at publicere.”

4. Flere universiteter har opsagt eller truer med at opsige aftaler hos jer pga. prisen?
“Vi lytter til universiteterne og forstår, at nogle har nogle budgetmæssige begrænsninger. Vi har stor fokus på kvalitet og tror på, at vi er konkurrencedygtige på prisen. Vi forsøger altid at finde den rigtige pakke, der matcher den enkelte kundes behov. Men kontrakterne skal være økonomisk bæredygtige, for dem såvel som for os”.

5. Ved publicering får I copyright på artiklen, og forskerne må ikke dele den?
”Dette gælder primært artikler udgivet i forbindelse med abonnement, og det er forfatterens valg, hvordan artiklen skal publiceres. Vi støtter altid forfattere i at dele og videreformidle de publicerede artikler. Det promoverer forskeren og genererer mere interesse og trafik til vores platforme. Overførsel af ophavsret er nødvendig for, at vi kan promovere artiklen”.

6. Trykomkostningerne er næsten væk, bør det ikke komme forskerne økonomisk til gode?  
”Faldet i trykomkostninger har medført nogle besparelser, og det gavner også miljøet. Kun omkring 15 pct. af vores indhold udkommer nu på tryk, primært i lærebøger. Men digital publikation kræver en stor investering i platforme og værktøjer. Ud af vores 8.000 ansatte er 2.600 softwareingeniører og it-specialister. Vi investerer i brugervenlige grænseflader, søgemaskiner, digital sikkerhed og beskytter forfattere mod plagiering”. 

13-2022_tema_kassefoto

Tema: Det er dyrt at få og formidle ny viden

Publikation af forskningsartikler er en milliard­industri, som møder voksende kritik flere steder. Råvaren er gratis og ofte offentligt finansieret i form af forskning og artikler. Og betaler forsker ikke selv for publicering, ligger artiklerne bag betalingsmur. Det kan forsinke ny viden i at komme ud.

Læs i dette tema:

Sådan blev artiklerne til

Dette tema bygger bl.a. på et researchsamarbejde udført af journalist Christina Sommer fra Sygeplejersken og freelancejournalist Antje Gerd Poulsen, som i denne sammenhæng har skrevet til Ugeskrift for Læger.

Samarbejdet udspringer af et netværk af sundhedsjournalister fra forskellige medier.

Læge, ph.d. og journalist Charlotte Strøm og Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d. og fagredaktør på Sygeplejersken samt Fag&Forskning, har bidraget med research og interview.