Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sengeslanger på nyt OUH

Sygeplejersken 2022 nr. 4, s. 41

Af:

Christina Sommer, journalist

På det nye OUH vil ca. 300 sygeplejersker skulle løfte specialistkompetencer inden for to specialer eller subspecialer. Trods bekymring for, at det kan udvande specialer og specialistviden, mener sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen, at det med de rette kompetenceudviklingsforløb er muligt. Og her kan uddannelses­stillingerne måske komme i spil, fortæller Jette Wensien, oversygeplejerske på afdeling G: ”Det kan give god mening i relation til de kommende sengeslanger, hvor flere specialer ligger i forlængelse af hinanden, og der forventes et tættere sam­arbejde og koordinering mellem dem.”

Efter at have afsluttet sit forløb har Sara Ebdrup Holbæk det lidt ambivalent med, at hun kun lige nåede at få et basalt vidensgrundlag i ét speciale, før hun skulle videre til det næste.

”Jeg kan godt lide at være specialist i at være generalist, hvilket vi er på FAM. Vi skal vide en del om mange specialer. Omvendt kan jeg også godt lide at fordybe mig, så jeg har det også lidt ambivalent med ikke at få dybdegående viden om bare et eller to specialer,” siger hun, men er ikke i tvivl om, at hun kan yde sygepleje i afdeling G og O:

”Det forventes dog ikke af mig – jeg er ansat i FAM.” 

Læs også: 

Uddannelsesstilling gavner Sara, patienter og kolleger

Fælles introforløb for alle nyansatte