Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tilrettelægger efter borgerens behov

Kommunerne griber arbejdet med selvstyrende teams forskelligt an. I Syddjurs Kommune er man 16 personer i et team, hvor man i Haderslev Kommune er ni. Ens for dem er, at de er ved at finde fodfæste med arbejdsmetoden, og sygeplejerskerne har lært at navigere i det nye. Nogle i velkendte roller og andre i nyetablerede roller.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 24-25

Af:

Diana Mammen, journalist

HADERSLEV

Karen Margrethe Iversen (tv.) arbejder som hjemme­sygeplejerske. En velkendt rolle i ældreplejen. Hendes kollega, sygeplejerske Tine Møller-Madsen, arbejder derimod som coach, som er en nyetableret rolle i arbejdet i teams.
Caption 
Karen Margrethe Iversen (tv.) arbejder som hjemme­sygeplejerske. En velkendt rolle i ældreplejen. Hendes kollega, sygeplejerske Tine Møller-Madsen, arbejder derimod som coach, som er en nyetableret rolle i arbejdet i teams.
Attribution 
Foto: Ole Joern
Som at sidde i en gummibåd med for lidt luft i. Sådan beskriver sygeplejerske Karen Margrethe Iversen sin første tid i det selvstyrende team i Haderslev, hvor den nye og ukendte arbejdsmetode føltes som at være på dybt vand. 

”Før arbejdede man i ældreplejen meget selvstændigt som sygeplejerske, og kørelisten var det klassiske arbejdsværktøj, som man fulgte blindt,” siger Karen Margrethe Iversen og forklarer, at teamet sammen med en coach nu laver kørelisten, så den er tilrettelagt efter borgernes behov og medarbejdernes faglighed.

”Det har hurtigt givet pote, at vi er hjælpere, assistenter, terapeuter og sygeplejersker, der samarbejder om borgerne og mødes hver dag. Det gør, at man hurtigt kan sætte ind og følge op. Vi kender hinanden i vores team, så når man ringer til hinanden, så er det ikke bare et navn i den anden ende af røret. Man ved, hvem det er,” fortæller sygeplejersken, hvis rolle og funktion i teamet ikke er ny, når man tænker på den traditionelle ældrepleje med hjemmesygeplejersker. Det er hendes kollega Tine Møller-Madsens rolle derimod. Hendes funktion som coach er at træne teamet til at blive selvstyrende.

Hollandsk inspireret

Tine Møller-Madsen har sammenlagt 14 års erfaring som hjemmesygeplejerske og har længe gerne villet udvikle ældreplejen, som hun oplevede mange forlod: ”Det gjorde mig trist at se mine kollegaer og samarbejdspartnere, dem som skulle passe godt på vores ældre, blive syge af deres arbejde eller gå tidligt på pension. Jeg vil gerne ændre ældreplejen til at være en sund arbejdsplads,” fortæller hun, og er af den grund glad for at være i gang med arbejdet i teams, selvom det ikke er bare lige:

”I Holland har det eksisteret i 16 år, men herhjemme er det nyt, så jeg ser træningen af den selvstyrende del som en vigtig faktor for, at arbejdet i teams kommer til at fungere,” siger coachen, hvis opgave bl.a. har været at gennemgå kørelisterne i fællesskab med begge teams i Haderslev Kommune. Både borgere og medarbejdere var i fokus, så der blev skabt overblik og sammenhæng i hverdagen. Tine Møller-Madsen hjælper generelt til, hvis der er problemer, som teamet ikke selv kan løse: 

”Så er det min opgave at støtte, guide, puffe og skubbe, så de får de rette værktøjer til at kunne fungere. Og det kræver tid at opbygge den tillid, så ens kollegaer stoler på, at den vej, man guider dem, er den rigtige,” siger Tine Møller-Madsen. 
Karen Margrethe Iversen tilføjer, er man nået dertil, hvor man ved, hvad man kan bruge hinanden til, og tilliden til kollegaerne er opbygget. 

SYDDJURS

Dorthe Joseph Bach og Thomas True Christensen er begge sygeplejersker men med forskellige roller i teamet i Syddjurs Kommune. I fællesskab samarbejder de om at få arbejdet i teams til at køre på skinner.
Caption 
Dorthe Joseph Bach og Thomas True Christensen er begge sygeplejersker men med forskellige roller i teamet i Syddjurs Kommune. I fællesskab samarbejder de om at få arbejdet i teams til at køre på skinner.
Attribution 
Foto: Mikkel Berg Pedersen
Telefonen ringer. Thomas True Christensen, sygeplejerske i Syddjurs Kommune, tager den. ”En borger er faldet og har slået hovedet,” fortæller social- og sundhedshjælperen i røret.

”Jeg er ude ved borgeren med det samme, og mens min kollega holder borgeren i hånden og er der for hende, så kan jeg måle blodtryk og undersøge hovedet,” fortæller hjemmesygeplejersken, der kalder samarbejdet i teamet upåklageligt. 

”Forløbet kunne sagtens have været det samme, dengang vi ikke arbejdede i teams. Men nu glider tingene bare, fordi man kender alle sine kollegaer så godt,” siger han om den forskel, der er fra før, hvor man som sygeplejerske var centraliseret i kommunen. I fem måneder har Thomas True Christensen arbejdet i teamet, og det giver god mening for ham at være så tæt med alle sine kollegaer:

”Vi kan bedre aftale, at jeg eksempelvis tager en borger i bad i dag, fordi vedkommende er kommet hjem fra hospitalet efter et hoftebrud. Det kræver sygeplejeobservation, og det kan klares, mens borgeren samtidig får sit bad. 

Styr på planlægningen

En anden af Thomas True Christensens kollegaer sidder til daglig i BackOffice, hvor hun bl.a. står for at planlægge vagter og lave køreplaner for teamet: ”Jeg laver en grundplan for borgerbesøg, hvor teamet så varetager dag-til-dagplanlægningen,” fortæller sygeplejerske Dorthe Joseph Bach. Hun arbejdede som planlægger i sygeplejen før og kan se en tydelig forskel i at få en køreplan til at gå op, når der f.eks. er en sygemelding:

”Det, at man er blevet et team, hvor man selv må bestemme noget, gør, at man kan meget mere og har en villighed til at få det til at fungere,” siger hun og nævner, at teamet godt kan klare en eller to sygemeldinger. 

”Så får de fikset det og fordelt borgerne mellem sig fordi: ”Jeg kan godt lige nå Gerda, og Hans behøver ikke besøg i dag, for jeg var der i går”, og så har deres teamspirit løst manglen på den syge kollega,” siger Dorthe Joseph Bach, der som planlægger stadig har det store overblik og hjælper teamet, for hvem det er en ny ting at skulle planlægge sin dag.

”Vi har fået væsentligt flere ansvarsområder i teamstrukturen. Bl.a. planlægningsdelen. Men det giver en stor tilfredsstillelse, fordi man er selvstyrende i forhold til at skære overflødige aftaler fra, rykke et presset besøg til en anden dag og på den måde effektivisere sin dag, så den er sammenhængende for både mig og borgerne,” opsummerer Thomas True Christensen. 

sy5-2022_tema_kassefoto

TEMA: SELVSTYRENDE TEAMS

Selvstyrende teams bliver testet i stor stil

Der er ændringer på vej i ældre- og hjemme­sygeplejen i landets kommuner. For mange er begyndt at arbejde i faste, selv­styrende teams, hvor man som syge­plejerske arbejder med de samme kollegaer og besøger de samme borgere. En velkommen kulturændring, lyder det fra dem, der er begyndt med den nye arbejdsmetode. 

Læs i dette nummer af Sygeplejersken: