Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejerskerne sætter selv retningen

Ved Fagkongressen 2022 kom sygeplejerskerne på banen, da de skulle sætte ord på, hvilken rolle, hvilke kompetencer og hvilket arbejdsliv de ønsker sig for fremtiden. Alle input bliver taget med i det videre arbejde med en ny professionsstrategi, som skal sætte retningen for fremtidens sundhedsvæsen. Det fortæller næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

Sygeplejersken 2022 nr. 6, s. 50

Af:

Diana Mammen, journalist

sy-2022-6-dorthe-boe-danbjoerg

”Vores profession i fremtiden” lød titlen på årets fagkongres, hvor sygeplejerskernes diskussioner om, hvilken retning man ønsker for sygeplejeprofessionen, skal bruges til at forme Dansk Sygeplejeråds kommende professionsstrategi: 

”En professionsstrategi skal sætte kursen for vores arbejde. Vi skal sørge for, at vores profession står stærkt i fremtiden ved at vise, hvordan og hvorfor vi som sygeplejersker gør en forskel,” forklarer Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. 

Hun fortæller, at Dansk Sygeplejeråd har en særlig rolle i at være med til at sikre fagets anerkendelse i samfundet, og derfor skal kursen for professionen sættes sammen med sygeplejerskerne.

”Vi skal bruge input fra sygeplejerskerne, fordi det er dem, der ved noget om sygepleje. Vi skal sammen være med til at italesætte, hvad der er særligt vigtigt og betydningsfyldt både nu og i fremtiden,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Derfor var det afgørende, at programmet ved kongressen gav mulighed for at få diskuteret hvert et hjørne af sygeplejeprofessionen. Lige fra hvilken rolle teknologi skal spille, til hvem der skal udføre hvilke opgaver i fremtiden, og hvem der skal lede sygeplejersker. Ligeledes var det vigtigt, at sygeplejerskerne selv kom på banen, så sygeplejerskernes egne input om deres roller, kompetencer og arbejdsliv i fremtiden kan tages til efterretning. Det skal nemlig fungere som fundament for en professionsstrategi med flere formål:

”Forhåbentlig kan arbejdet med professionsstrategien styrke vores faglige fællesskabsfølelse, samtidig med at den kan sikre indflydelse på sundhedspolitik og fastholde vores troværdighed som faggruppe hos danskerne,” siger næstformanden.

Faretruende omsorgskrise

”Det kræver handling, hvis vi skal være bedst muligt forberedt på den tid, der kommer. For vi står midt i en faretruende omsorgskrise, hvor kroniske sygdomme, multisygdom og flere ældre vil få antallet af patienter til at stige markant i de kommende år,” forklarer Dorthe Boe Danbjørg.

Problemet er, at der ikke vil være sundhedsprofessionelle nok til at stå for behandlingen:

”Der er en alvorlig mangel på ikke bare sygeplejersker men velfærdsmedarbejdere generelt. Det er ikke kun et problem i Danmark, men en global omsorgskrise. Det er den største udfordring lige nu, og det rammer hele tanken om velfærdssamfundet, som vi kender det,” siger hun og forklarer, at det kræver politisk handling, hvis problemet med manglen på sygeplejersker skal til livs.

”Så forhåbentlig vil vores kommende professionsstrategi også være med til, at politikerne får øjnene op for den alvorlige krise, vi står i.” 

Professionsstrategiens videre færd

Efteråret 2022
For at sikre en involvering af hele organisationen, er der nedsat en politisk arbejdsgruppe bestående af formænd/næstformænd fra hver kreds, Lederforeningen og SLS. Dorthe Boe Danbjørg er ansvarlig for arbejdet som repræsentant for formandskabet.  

I samarbejde med den politiske arbejdsgruppevil vil både medlemmer og kredsbestyrelser blive inddraget i det videre arbejde via møder i efteråret, inden den endelige professionsstrategi godkendes sidst på året.