Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kontingentet reguleres lavere end prisstigningerne

DSR-kongressen 2022 har besluttet størrelsen af næste års kontingent

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 9

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy7-2022_akt_kontingent-kongres

Kontingentet for at være medlem af Dansk Sygeplejeråd fremskrives med 1,6 pct. i 2023 og med nettoprisindekset de følgende år. Det har Dansk Sygeplejeråds kongres besluttet.

Normalt fremskrives kontingentet hvert år med nettoprisindekset. Men i lyset af den tiltagende inflation, bl.a. pga. krigen i Ukraine og den generelle usikkerhed i verdensøkonomien, har nettoprisindekset udviklet sig markant siden juni 2021.

Hvis pristallet pr. maj 2022 skulle tages som udgangspunkt for kontingentreguleringen i 2023, ville kontingentet skulle reguleres op med 6,2 pct. Men reguleringen bliver altså kun 1,6 pct., som svarer til 8 kr. om måneden.

Læs reportagen fra Dansk Sygeplejeråds kongres 2022