Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sundhedsplatformen er umulig at arbejde med

Sygeplejerske Ulla Gantzel Frederiksen kalder dokumentationsfunktionen i Sundhedsplatformen for ”tidskrævende”, ”besværlig” og ”unuanceret”. Nu arbejder hun på et privat hospice, hvor systemet er lettere at gå til.

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 27

Af:

Helle Lindberg Emarati, journalist

sy01-2023_tema_4

Det er den mest hæslige form for sygeplejedokumentation, jeg har prøvet. Jeg kan stadig blive rasende af at tænke på det.”

Ulla Gantzel Frederiksen er klar i mælet, når talen falder på Sundhedsplatformen. Indtil for nylig var hun én af de sygeplejersker, som kæmpede med at dokumentere sit arbejde i det elektroniske journalsystem. Da arbejdede hun på et palliativt sengeafsnit. 

I september 2022 fik hun arbejde på et privat hospice, hvor systemet er et andet – men problemerne, hun oplevede med Sundhedsplatformen, står i frisk erindring.

”I Sundhedsplatformen er der kun gjort lidt plads til sygeplejefaglig dokumentation, f.eks. i funktionen ’Vurderingsskema’. Det er umuligt at arbejde med. Her har man på forhånd udvalgt en masse ord, og så skal du som sygeplejerske ind og bruge tid på at lede efter de ord, der passer på patienten – konfus, deprimeret osv. – og så skal du klikke dem af én efter én,” siger Ulla Gantzel Frederiksen.

”Hvis ingen
      kan finde sygepleje-dokumentationen, så går det jo tabt, for de mundtlige overleveringer er der også blevet
      mindre tid til,” siger Ulla Gantzel Frederiksen.
”Hvis ingen kan finde sygepleje-dokumentationen, så går det jo tabt, for de mundtlige overleveringer er der også blevet mindre tid til,” siger Ulla Gantzel Frederiksen.
Foto: Claus Bech
Svært at finde dokumentation

Hun kalder funktionen for en tidskrævende og besværlig prøvelse, som ikke giver et nuanceret billede af patientens tilstand.

”Jeg har været sygeplejerske i 35 år og har altid kunnet skrive fritekst. Det kan du ikke i Sundhedsplatformen. I hvert fald ikke ubegrænset. Der er et lille felt, hvor du kan skrive 1,5 linje, og så er der ikke plads til mere. Det er efter min mening en nedvurdering af sygeplejerskers observationer,” siger Ulla Gantzel Frederiksen. Hun fortsætter: 

”Hvis du har behov for at skrive mere – og det har du som regel – så skal du bevæge dig over i et nyt faneblad, hvor du kan åbne en notatboks. Men så er du faktisk ovre i lægejournalen, som du helst ikke må skrive i.”

Ulla Gantzel Frederiksen fortæller, at den allerede sparsomme sygeplejedokumentation desuden ”forsvinder” i systemet.

”Det skyldes den måde, systemet er bygget op på. Så snart du skal mere end 24 timer tilbage i tiden, tager det en krig at søge dokumentation frem, hvis du da overhovedet kan finde det,” siger hun.

”Sundhedsplatformen skal skrottes”

I dag arbejder Ulla Gantzel Frederiksen med et andet journalsystem. Systemet er et lille, lukket system, som ikke kan sammenlignes 1:1 med Sundhedsplatformen – men hun er glad for overskueligheden.

”Alt, hvad jeg skal bruge, kan jeg få overblik over med det samme. Status og observationer fra dag- eller nattevagt, det hele ligger i kronologisk rækkefølge og med initialer. Det er en anden verden,” siger hun og tilføjer:

”Jeg er lykkelig for, at jeg selv er sluppet for at arbejde med Sundhedsplatformen. For mine kollegers skyld håber jeg, at den bliver skrottet.” 

sy01-2023_tema_kassefoto

Tema: Sygeplejen i Sundhedsplatformen

Sygeplejersker kan ikke dokumentere deres sygeplejefaglige observationer tilstrækkeligt i Sundhedsplatformen. I værste fald kan det have betydning for patienternes sikkerhed. Sygeplejerske Katrine Louise Vilien var vidne til, at en patient døde som konsekvens af udfordringerne med at dokumentere i det stærkt udskældte journalsystem.

Læs i dette tema: