Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen (3/2023): "Målet er et velfungerende sundhedsvæsen"

Regeringen skriver i sit grundlag fra december 2022, at den ser virkeligheden i øjnene og erkender, at sundhedsvæsenet er presset. Hvad vil den egentlig?

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 59

Af:

Henrik Boesen, journalist

Spørgsmål nr. 1: Regeringen vil ”nedsætte en strukturkommission til fremtidig organisering af sundhedsvæsenet.” Hvilket af disse tre punkter står på listen:

A. Supersygehusene skal have én samlet administration styret af staten

B. Organiseringen af alt patientnært plejepersonale skal samles i én enhed
    
C. Uligheden i sundhedsvæsenet skal nedbringes geografisk og socialt

Spørgsmål nr. 2: Regeringen vil oprette en sundhedsfond. Hvad skal den bl.a.?

A. Samle økonomiske midler til finansieringen af det samlede sundhedsvæsen

B. Betale for vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering

C. Fondens midler skal finansiere nødvendige lønstigninger for alle medarbejdere

Spørgsmål nr. 3: Regeringen vil iværksætte tiltag, der kan sikre mere personale, bedre arbejdsmiljø og mere tid til kerneopgaven. Hvordan?

A. Bedre rekruttering og flere skal tage del i vagter og patientnært arbejde

B. Regeringen har foreløbig ingen konkrete bud

C. Regeringen erkender, at lønstigninger er vejen frem

Spørgsmål nr. 4: Et tværgående nationalt prioriteringsråd skal nedsættes. Hvad er formålet?

A. Sikre, at behandling fordeles økonomisk bedst i valg af privat eller offentlig behandling 

B. Reducere overbehandling og øge patientinddragelsen

C. Sætte retningslinjer for vurdering af livsforlængende behandlinger

Spørgsmål nr. 5: Regeringen vil løfte den samlede indsats i psykiatrien. Hvordan?

A. Prioritering af yderligere 3 mia. kr. til indsatser over en 10-årig periode
 
B. Lokale psykiatriske dag-/aftentilbud skal aflaste systemet

C. Øge ansættelsen af psykiatriske læger og sygeplejersker

Spørgsmål nr. 6: Regeringen vil løfte den samlede indsats i psykiatrien. Hvordan?

A. Øgede tilskud til kommunerne til ansættelse af flere sundhedsplejersker 

B. Inddrage folkeskolerne ved at ændre krav til undervisningsplaner

C. Tage initiativ til en specifik forebyggelsesplan for børn og unge

Spørgsmål nr. 7: Regeringen anser svær overvægt som et samfundsproblem. Hvad vil den?

A. Give økonomiske tilskud til lægeordinerede slankekure

B. Styrke forebyggelsesindsatsen for at forhindre svær overvægt

C. Se på muligheder i samarbejde med fødevareindustrien for udvikling af sundere kost

Spørgsmål nr. 8: Hvad er regeringens holdning til brug af personlig medicin?

A. Den er ineffektiv, og udviklingsprojekter bør stoppes 

B. Holdningen er tøvende, for målet med brugen er diffust

C. Den kan skabe mere effektive behandlingsforløb for patienterne