Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

OK23: 48.600 kr. mere om året

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 14

Af:

Mai Brandi Ludvigsen, journalist

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv er 19. marts blevet enige om en ny toårig overenskomst for privathospitaler og klinikker.

Aftalen betyder, at lønnen stiger med 3,2 pct. pr. 1. marts 2023 og med yderligere 3,0 pct. i 2024. Samtidig stiger arbejdsgivers pensionsbidrag med 2 pct. til 12 pct., mens medarbejderens bidrag falder tilsvarende med 2 pct. til 3 pct. Dermed er den samlede pensionsindbetaling uændret på 15 pct.

Også den særlige opsparing stiger fra 7 pct. til 9 pct. fra næste år. Den giver medarbejderen mulighed for frit at vælge, om pengene skal udbetales som løn, afholdes som fridage eller sættes ind på pensionsopsparingen.

Samlet set og i runde tal vil sygeplejersker på det private område have ca. 4.050 kr. mere om måneden eller ca. 48.600 mere om året, når aftalen er fuldt indfaset. Beløbet dækker over de samlede forbedringer på løn og pension og gælder for en sygeplejerske i dagvagter og på fuld tid og sluttrin.

Ud over landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker har DSR også indgået nye overenskomster på hele vikarbureauområdet samt en række andre områder, og forhandlingerne fortsætter for en række virksomhedsspecifikke aftaler.

Læs mere