Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Studerende hylder vestjysk hospice

Tid til refleksion er en af grundene til, at Anker Fjord Hospice i Hvide Sande blev anerkendt, da Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 blev uddelt.

Sygeplejersken 2024 nr. 2

Af:

Josephine Stær

sy2-2024_praktikprisen.jpg

Et godt praktiksted er et sted, hvor praktikanter bliver taget imod med åbne arme, inddraget i det kollegiale fællesskab og bliver støttet og vejledt af praktikstedets ansatte. I hver af landets fem regioner levede særligt tre praktiksteder op til disse kriterier. Og i januar blev et praktiksted fra hver region tildelt Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023.

I Region Midtjylland blev Anker Fjord Hospice i Hvide Sande den velfortjente vinder af prisen, og stedet blev fejret med blomster og diplom.

”Det gør mig utrolig stolt, at vi har vundet prisen. Alle her på stedet værdsætter anerkendelsen, især fordi den kommer fra de studerende,” siger Hanne Vendelbo Pedersen, der er klinisk vejleder på Anker Fjord Hospice.

Plads til eftertanke

På Anker Fjord Hospice er der tid til at bearbejde indtryk sammen. Hanne Vendelbo Pedersen peger på, at det er en af de ting, der gør arbejdspladsen til en god praktikplads for de studerende.

”Der er en helt særlig ro her. Vi afsætter en del tid til at reflektere over både de gode og svære ting, som kan fylde i hverdagen hos os. Der er aldrig nogen, som skal gå herfra med uafklarede tanker og følelser,” fortæller hun.

Voksede som menneske

Maria Worm var i praktik på Anker Fjord Hospice i 10 uger på 2. semester. Hendes oplevelse var så god, at hun efterfølgende indstillede sit praktiksted til praktikprisen hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS.

”Under min praktiktid på Anker Fjord Hospice voksede jeg ikke kun fagligt, men også som menneske,” fortæller Maria Worm.

Hun uddyber, hvorfor hun indstillede stedet til prisen:

”Det helt særlige ved min praktiktid var at opleve, at jeg som ny praktikant kunne være med til at gøre en forskel for både patienter og pårørende. Hele stedet og alle ansatte bidrog til en utroligt positiv praktikoplevelse.”

Personalegruppe uden hierarki

De ansatte på Anker Fjord Hospice prioriterer at involvere deres praktikanter højt. Praktikanterne får også hurtigt deres egne patienter.

”Vores praktikanter bliver hurtigt en del af vores hverdag. Vi har ikke meget hierarki her på stedet, og vi værdsætter vores praktikanters bidrag og tanker,” siger Hanne Vendelbo Pedersen og tilføjer:

”Her på Anker Fjord Hospice har vi brug for alles observationer – også de studerendes. Vi inddrager de studerende meget, fordi det giver mening for både dem og os.”

De nominerede til Sygeplejestuderendes  Praktikpris 2023

Vinderne er fremhævet
Region Sjælland 
 • Holbæk Sygehus, 43-4 Hjertemedicinsk afsnit 
 • Slagelse Sygehus, Neonatalafdeling 
 • SUH Køge, Intensiv, Anæstesiologisk afdeling 
Region Syddanmark  
 • Den kommunale sygepleje i Ærø Kommune  
 • Kolding Kommune, S2 Team Seest 
 • Hospice Sønderjylland, Haderslev 
Region Nordjylland
 • Psykiatrien i Region Nordjylland, Børne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit - BU1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling  
 • Aalborg Universitetshospital, Syd, Thorax Intensiv Afsnit - TIA 
 • Psykiatrien i Region Nordjylland, Intensiv Sengeafsnit S5
Region Hovedstaden
 • Hjertemedicinsk afdeling, senge-afsnit 115, AMH/HVH Hvidovre Hospital 
 • Hjertemedicinsk, Afsnit C, Amager Hospital 
 • Afdeling for Tarmsvigt og leversygdomme, sengeafsnit 3123 og 3124, Rigshospitalet
Region Midtjylland
 • Anker Fjord Hospice, Hvide Sande 
 • Enggård Centeret, Struer 
 • Regionshospitalet Viborg, Operationsafdelingen

Kendetegn ved det gode praktiksted

Studerende anses som kommende kollegaer

 • Praktikstedet tager kollektivt ansvar for uddannelsesopgaven, og afdelingen byder den studerende indenfor i det kollegiale fællesskab.

Tid til løbende vejledning og feedback

 • Der er tid til sidemandsoplæring og løbende feedback, også på skriftlige opgaver. Der er mulighed for at kunne trække sig væk fra patientstuen og reflektere over egen læring sammen med medstuderende eller vejleder.

Veltilrettelagt forløb og information

 • Information og læringsplaner udleveres inden praktikstart, så den studerende har overblik over forløbet.


Kilde: SLS