Er karriere noget for mig?

Få inspiration til dine karriereveje.

Karriereudvikling er en livslang proces, der skal ruste dig til at varetage dine arbejdsopgaver - hele arbejdslivet. Den traditionelle forståelse af karriere er i dag blevet erstattet af en mere dynamisk og grænseløs karriere.

Match mellem kompetencer og arbejdsopgaver

Karriereudvikling dækker over viden erhvervet gennem erfaringer fra arbejdsliv, fritidsliv og efter- og videreuddannelse. Karriereudvikling er en kontinuerlig, livslang proces, der løbende skal søge at forbedre match mellem dine kompetencer og de arbejdsopgaver, du står overfor.

 

Grænseløs karriere

Den grænseløse karriereudvikling drejer sig ikke om fysiske eller geografiske grænser men om at forstå karriereudvikling i flere spor -fx at være generalist, specialist, projektmedarbejder eller leder. Karriereudviklingsforløb handler også om at også bevæge sig på tværs af funktioner, arbejdspladser og sektorer. Det kan sågar handle om at at få arbejdsliv og fritidsliv til at hænge bedre sammen eller at få afrundet sit arbejdsliv på ordentlig vis, når pensionsalderen nærmer sig. Så karriere er virkelig for alle!

 

Mange skift

Måske har du prøvet at deltage i en kollegas 30 års arbejdsjubilæum eller mødt mennesker, der har haft samme arbejdsfunktion gennem hele deres arbejdsliv. Det er en situation, der bliver mere og mere sjælden. For det moderne arbejdsmenneske skifter oftere arbejdsplads eller arbejdsfunktion, specialiserer sig og kombinerer uddannelser og funktioner på kryds og tværs. Af den samlede arbejdsstyrke i Danmark, skifter hver 4. medarbejder job årligt. Og det er det højeste tal i hele Europa.  

Karriereveje

oversigt over karriereveje - PDF

Få historier fra sygeplejerskers hverdag...

Se også