Løn og kontrakt

Din løn som sygeplejefaglig leder afgøres af overenskomster og centrale forhandlinger, men også af din egen indsats. Lederforeningen tilbyder en række nyttige redskaber, der blandt andet kan medvirke til at forbedre din løn. Denne side er dit første skridt til bedre løn- og arbejdsvilkår.

Lederes løn og arbejdsvilkår kræver aktiv forhandling med arbejdsgiveren. En stor del af dine vilkår er aftalt på forhånd via lederoverenskomster og centrale forhandlinger. Men din løn, og hvilke andre goder der følger med din stilling, afgøres også af din egen indsats via en lokal forhandling.

Lederforeningen tilbyder en række redskaber

  • Lederlønsmodellen. Lederlønsmodellen er et vigtigt redskab til dialogen om ledelse med arbejdsgiver. Via modellen synliggør du dine særlige kompetencer, som du bruger i forbindelse med dit virke i den konkrete lederstilling. Læs her!
  • Personlig sparring inden du skal forhandle med din arbejdsgiver. Den personlige sparring foregår med din personlige ledelseskonsulent, således at du er godt rustet til at forhandle dine forhold som leder. Læs her!
  • Lederforeningens lønforhandlingskursus. Forhandlerkurserne bliver udbudt lokalt til dem, der måtte ønske det. Har du som leder lysten eller behovet for et forhandlerkursus, skal du ringe til din ledelseskonsulent. Læs her!
  • Lederforeningens logbog til ledere. En grundig og struktureret forberedelse er nøglen til et godt resultat. Med logbogen får du et redskab til at opnå resultater til dig selv, og du kan inspirere dine lederkolleger til at gøre det samme. Både en individuel og en samlet indsats skaber resultater lokalt i din virksomhed. Læs her!
  • Indsigt i løn- og ansættelsesvilkår helt generelt for ledende sygeplejersker. En lang række grundlæggende løn- og arbejdsvilkår er sikret via de overenskomster, som vi har forhandlet centralt. Og dine lederkolleger har via deres forhandlinger også skabt gode resultater. Læs her!
  • Lederforeningens forhåndsaftaler med din arbejdsgiver. Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere. Disse forhåndsaftaler finder du her. Læs her!

Lønbarometeret

Din kommende personlige lønforhandling starter måske bedst ved, at du kigger til, hvad kolleger har opnået.

Lønbarometret hjælper dig til at se, hvad andre i lignende stillinger, har forhandlet sig frem til. Lønbarometeret viser gennemsnitsløn og lønspredning for alle sygeplejersker i regioner, kommuner og staten.

Tallene i Lønbarometeret er registerdata på baggrund af data fra lønsystemerne ude på de enkelte arbejdspladser. Data kommer fra KRL (kommunerne og regionernes løndatakontor) og lønoverblik.dk (for staten).

For ledere i kommuner og regioner kan man finde lønstatistik efter stilling, løntrin og anciennitet.
For ledere i staten er statistikken opdelt efter ansættelsesområde, stilling og eventuelt arbejdsplads.

( Forskellen i opgørelsen skyldes, at data kommer fra forskellige kilder, som opgør tallene forskelligt )

Find Lønbarometeret her: http://dsr.dk/lønbarometer


Lønberegner for ledere

Sundskartellets lønberegner er opdateret med de seneste løntal og satser. 
Det er en god ide at have din lønseddel ved hånden, når du bruger den. 

Åbn Sundhedskartellets lønberegner for ledere