Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Forhåndsaftaler for ledere

Lederforeningen indgår ofte forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for ledere. Find aftalerne her!

Kommunale forhåndsaftaler

Herunder private og selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst.

Regionale forhåndsaftaler

Herunder private og selvejende institutioner med regional driftsoverenskomst.