Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Løn ifølge overenskomsten – privatansatte

Sygeplejersker på det private arbejdsgiverområde er beskæftigede på mange forskellige områder. På denne side har vi samlet et overblik over sygeplejerskernes lønforløb i de fem største brancher på det private område.

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

Faste løndele

  • Grundløn
  • Centrale tillæg som blandt andet afhænger af din erfaring eller anciennitet i virksomheden
  • Pension. Både du og din arbejdsgiver betaler en del af pensionen. Din del bliver tilbageholdt af din løn. 


Arbejdstidsbestemte tillæg/særydelser

Hvis du arbejder uden for den normale, daglige arbejdstid, vil du herudover få genetillæg eller særydelser. Du kan læse mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb i din overenskomst.

Find din overenskomst her

Din løn som sygeplejerske ansat i lægepraksis

Er du ansat i en lægekonsultation, hvor arbejdsgiveren er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA), eller hvor arbejdsgiveren har tiltrådt ”Regulativ for konsultationssygeplejersker, er du omfattet af PLA-overenskomsten. Se her om din arbejdsgiver er medlem af PLA eller har tiltrådt regulativet.


Følgende forhold er gældende:

  • Lønnen består af en startløn og en lønstigning efter to års anciennitet.
  • Pensionen for sygeplejersker ansat i lægepraksis er på 18 %. Arbejdsgiveren betaler 12 %, og medarbejderen betaler 6 %.
  • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,95 % af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.

Ansat i Alles Lægehus

En del lægepraksisser drives af Alles Lægehus. DSR’s overenskomst med Alles Lægehus giver ret til ca. samme løn og pension som fastsat i overenskomsten med PLA og i regulativet.

Se overenskomsten her

Din løn som sygeplejerske ansat på privathospital

Er du ansat på et privathospital, der har overenskomst med DSR, er du omfattet af Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker:

  • Lønnen består typisk af en startløn og en erfaringsbestemt lønstigning.

  • Pensionen for sygeplejersker, der er ansat på privathospital, er på 15 %. Arbejdsgiveren betaler 12 % og medarbejderen betaler 3 %.

  • Den særlige opsparing udgør 9 % og udbetales to gange om året. Læs mere om den særlige opsparing her 

  • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5 % af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.

Der kan desuden være indgået virksomhedsspecifikke aftaler. Du kan tjekke, om det er tilfældet for din arbejdsplads her:

Find din overenskomst

Din løn som sygeplejerske ansat på privat plejehjem eller behandlingsinstitution

Er du ansat på et plejehjem eller behandlingsinstitution, der er medlem af Dansk Industri, er du omfattet af Sygeplejeoverenskomsten for plejehjem, hjemmepleje og kombinerede ordninger.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på Sygeplejeoverenskomsten:

  • Lønnen består af en startløn, en lønstigning efter et års anciennitet og en lønstigning efter tre års anciennitet i virksomheden.

  • Pensionen er på 15,45 %. Arbejdsgiveren betaler 12,30 %, og medarbejderen betaler 3,15 %.

  • Den særlige opsparing udgør 9 % og udbetales to gange om året. Læs mere om den særlige opsparing her

  • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1 % af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.


Arbejdsgivere, der ikke er medlemmer af DI, kan også have tiltrådt overenskomsten. Se, om din arbejdsplads er dækket af overenskomsten her:

Find din overenskomst

Overenskomst med KL
En del private eller selvejende plejehjem følger DSR’s overenskomst med Kommunernes Landsforening (KL). Se om din arbejdsplads er en af dem.

Din løn som timelønnet sygeplejerske ansat i vikarbureau

Hvis du er ansat i et vikarbureau, der er medlem af brancheforeningen VB-FASID, er du omfattet af brancheoverenskomsten med Dansk Sygeplejeråd.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på brancheoverenskomsten for timelønnede vikarer:

  • Lønnen består af en startløn og en lønstigning efter seks års anciennitet.

  • Pensionen for sygeplejersker er på 9 %. Arbejdsgiveren betaler 8 %, og medarbejderen betaler 1 %.

  • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1 % af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.


Der kan desuden være indgået virksomhedsspecifikke aftaler. Du kan tjekke, om det er tilfældet for din arbejdsplads her:

Find din overenskomst

Vikarbureauer udenfor brancheforeningen VB-FASID
Dansk Sygeplejeråd har indgået en tilsvarende brancheoverenskomst med Dansk Industri (DI), som dækker vikarbureauer, der er medlem hos dem. Læs mere her:
Månedslønnet vikar?
Hvis du er ansat som månedslønnet vikar, følger du et andet lønforløb end timelønnede vikarer. Læs mere her:

Din løn som ledende sygeplejerske

Som ledende sygeplejerske følger du et andet lønforløb end andre sygeplejersker. Du vil typisk blive indplaceret på et højere løntrin eller modtage et ledertillæg.

Ledende sygeplejersker i lægepraksis bliver indplaceret på et højere løntrin.

Find din overenskomst


Ledende sygeplejersker på privathospital bliver indplaceret på et højere løntrin.

Find din overenskomst


Ledende sygeplejersker på plejehjem og behandlingsinstitutioner modtager et ledertillæg.