Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ferieregler for sygeplejersker ansat i kommuner og regioner

Som ansat i en kommune eller en region er du omfattet af Ferieaftalen på det kommunale/regionale område. Den indeholder bl.a. regler for løn under ferie, retten til 6. ferieuge, optjening og afholdelse af ferie, sygdom i forbindelse med ferie, samt optjening og afvikling af ferie. Læs om dine rettigheder og muligheder i punkterne nedenfor.

Seks ugers ferie

Du har ret til 6 ugers ferie om året.

De 5 uger optjener du løbende som samtidighedsferie. Ferien optjenes hver måned og kan afholdes allerede måneden efter, den er optjent. Det betyder, at du fx kan afholde ferie, du har optjent i september allerede fra oktober måned.

Der er to perioder i Ferieaftalen, du bør kende. Det er ferieåret og ferieafholdelsesperioden.

  • Ferieåret er perioden, hvor du optjener din ferie. Det løber fra 1. september til 31. august året efter.

  • Ferieafholdelsesperioden er perioden, hvor du kan afholde din ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter – dvs. den er på i alt 16 måneder.

Ferieplanlæggeren

Ferieplanlæggeren giver dig et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget ferie du har ret til samt, hvordan du fx kan afholde den.

Ferieplanlæggeren dækker både dine 5 første ferieuger, og 6. ferieuge, hvor du som hidtil optjener den i ét kalenderår og afholder den i perioden fra 1. maj året efter.


Har du optjent ferie nok?

Du kan bruge Ferieplanlæggeren til at indtaste, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt hver måned. På den måde får du en idé om, om du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud. Du kan også se, hvor meget af din 6. ferieuge du råder over og markere, hvis/når du ønsker at benytte din 6. ferieuge.


Ændringer i antal timer pr. uge?

I Ferieplanlæggeren kan du også angive din ændringer i beskæftigelsesgraden mv.

Som beskrevet i punktet ”Beregning af løn under ferie ved ændring af beskæftigelsesgrad” i menuen nedenfor, kan ændringer i beskæftigelsesgraden påvirke lønnen under ferien, da lønnen bliver beregnet efter den beskæftigelsesgrad, du havde på optjeningstidspunktet.

Med Ferieplanlæggeren kan du se, hvilken beskæftigelsesgrad du har optjent de planlagte feriedage med.

Ferieplanlæggeren
Beregn, hvor mange feriedage du har til gode, med Ferieplanlæggeren.

Ferieregler for regionalt og kommunalt ansatte

Se, hvilke ferieregler der gælder for dig, hvis du er ansat i en kommune eller en region.

Ferietilbud med DSR

Hotel Koldingfjord set fra fjordsiden

Hotel Koldingfjord ferietilbud

Hotel Koldingfjord har sammensat et særligt ferietilbud til dig, der er medlem af DSR.

58912426

Sygeplejerskernes fritidsboliger

Lej et sommerhus eller en ferielejlighed billigt, når du er medlem af DSR.