Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Konkurs og manglende løn

Hvad er dine muligheder, hvis din arbejdsgiver ikke har betalt løn og/eller pensionsbidrag til tiden? Læs bl.a. om konkursbegæring, Lønmodtagernes Garantifond og andre lånemuligheder i forbindelse med arbejdsgivers konkurs/manglende betalingsevne.

Manglende lønudbetaling

Hvis du mangler at få udbetalt din løn, og du har en formodning om, at det er fordi, din arbejdsgiver ikke kan betale, kan du bede DSR om at sende et påkrav om, at dit ansættelsesforhold bliver ophævet, hvis lønnen ikke bliver betalt.

Det kan virke voldsomt for mange, og nogle venter af den grund med at rykke for det manglende beløb. Problemet er, at du risikerer at miste retten til kravet, hvis du venter for længe.

Konkursbegæring

Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale trods påkravet, kan DSR i nogle tilfælde hjælpe med at indgive en konkursbegæring mod virksomheden.

En konkursbegæring og et konkursdekret er nødvendigt, så du kan få dækning for dit tab hos Lønmodtagernes Garantifond.


Kurator i konkursboet

Når skifteretten har truffet en afgørelse (afsagt et konkursdekret), udpeger retten en kurator.

Kurator er en advokat, som primært skal undersøge, hvad der er tilbage af økonomiske midler i virksomheden efter konkursen. Kurator undersøger desuden, om virksomheden kan overdrages til nogle andre og på den måde fortsætte sin drift.

Kuratoren kan vælge at indtræde som aftalepart i ansættelsesforholdet mellem de ansatte og den konkursramte virksomhed fx med henblik på senere at overdrage virksomheden og de ansatte til en ny ejer.

Efter reglerne i konkursloven har kurator 14 dage til at overveje, om han vil opsige eller indtræde i ansættelsesaftalerne. De ansatte har pligt til at arbejde for kurator i disse 14 dage, så du må ikke gå hjem, medmindre du aftaler det med kurator og får det bekræftet skriftligt.

Det er vigtigt, at du kontakter DSR, nogle dage før 14-dagesperioden udløber, hvis kurator ikke har meddelt, hvorvidt vedkommende skal fortsætte.

Hvis du bliver opsagt og fritstillet, inden retten har afsagt konkursdekret, kan kurator ikke udnytte sin betænkningstid i forhold til din ansættelse. I den situation, skal du indgå en ny ansættelsesaftale med kurator. Det er en god situation for dig, fordi du formentlig samtidig vil få dækket dit lønkrav for den samme periode fra Lønmodtagernes Garantifond og derfor få dobbelt løn i en periode.

Tabsbegrænsningspligten

Som ansat har du pligt til at forsøge at begrænse dit løntab i forhold til Lønmodtagernes Garantifond, så de vil kræve dokumentation for, at du har været aktivt jobsøgende i hele opsigelsesperioden.

Du bør derfor søge relevante, opslåede stillinger, ligesom det er en god idé at være meldt ”ledig uden ydelse” i a-kassen og på jobnet.dk.

Anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond dækker normalt:

  • Løn og faste tillæg
  • Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden
  • Pension og ATP-bidrag
  • Feriepenge og ferietillæg
  • Feriefridage
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Godtgørelse efter ful § 2 b (domstolsafgørelse)

DSR kan være behjælpelig med at udregne kravet og anmelde dit krav overfor såvel Lønmodtagernes Garantifond som konkursboet.

Borger.dk - logo
Mere information om konkurs
Du kan finde mere information om udbetaling ved konkurs, ophør og rekonstruktion på borger.dk. Hvis du har spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte din DSR-kreds.

Lånemuligheder mens du venter på erstatning

Da der er en længere sagsbehandlingstid hos Lønmodtagernes Garantifond, kan DSR yde dig et lån mod at der gives transport i kravet overfor Lønmodtagernes Garantifond. Transport betyder, at du giver DSR tilladelse til at modregne lånet, når erstatningen kommer fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du ikke får dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, skal lånet alligevel betales tilbage til DSR.

DSR kan yde dig et lån, der nogenlunde svarer til den nettoløn-udbetaling, du er vant til at modtage.

Du har også mulighed for at søge om et dagpengelån hos DSA, hvis du er medlem der.

Dagpengelån kan være en fordel, hvis du ikke er sikker på at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond. I nogle tilfælde vil lånet nemlig i den situation blive konverteret til ”almindelige” dagpenge, der ikke skal betales tilbage.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få et dagpengelån.

DSA-logo kvadrat
Kontakt DSA
Du kan kontakte DSA på tlf. 33 15 10 66 og høre nærmere om dine lånemuligheder.