Referencer til Trialog

 

Referencer

1. En oversigt over Maja O’Connors publikationer findes på dette link: http://pure.au.dk > Medarbejdere.au.dk > Institutter > Psykologisk Institut > Instituttet > Medarbejdere > OConnor, Maja > Publikationer

2. Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person. Klinisk retningslinje. Center for Kliniske Retningslinjer; 2018. 3

. O’Connor M. Ældre efterladte. Traumatisering, social støtte og forebyggelse i teoretisk og empirisk belysning. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. 2001.

4. Organization WH. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 2019.

5. O’Connor M. Sorg som diagnose. Månedsskrift for almen praksis. April 2020:(265-72).

6. Cullberg J. Krise og udvikling. 5. udg. Hans Reitzels Forlag. København; 2007.

7. Mogensen JR, Engelbrecht P. At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. 1. udg., 3. oplag. Samfundslitteratur; 2017.

8. Kjeldsen SB. Familiefokuseret sygepleje er roden til bedre behandling. Fag&Forskning 2018;(1):22-35.

9. Lundorff M, Bonanno GA, Johannsen M., O'Connor M. Are there gender differences in prolonged grief trajectories? A registry-sampled cohort study. Journal of Psychiatric Research 2020;(129):168-75. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.06.030

10. Guldin M. Tab og sorg: En grundbog for professionelle. 2. udg. 1. oplag. Hans Reitzels Forlag. København; 2019.

11. Agger NP. Mænd – sorg og kultur. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for palliativ medicin. 2006;(1).

12. Hansson RO, Stroebe MS. Bereavement in late life: Coping, adaptation, and developmental influences: American Psychological Association. Washington DC; 2007.

13. Guldin M. Sorgterapi. Evidens og metoder i praksis. Akademisk forlag; 2018.

14. Davidsen-Nielsen M. Leick N. Den nødvendige smerte. Om tab, sorg og adskillelsesangst. 2. udg. Gyldendal. 2004.

15. Larsen L, Lauritzen LR, O’Connor M. Kompliceret sorg og vedvarende sorglidelse – begrebsmæssig adskillelse og sammenhæng. Psyke og Logos. Videnskabeligt tidsskrift for psykologi. 2018;39.

16. Lundorff M, Holmgren H, Zachariae R, Farver-Vestergaard I, O'Connor M. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 212(December 2016), 138-49. doi:10.1016/j.jad.2017.01.030

17. Boelen PA, de Keijser J, van den Hout MA, van den Bout J. Treatment of complicated grief: A comparison between cognitive-behavioral therapy and supportive counseling. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2007;75(2):277-84.

18. Stroebe MS, Shut H. The dual process modell of coping with bereavement: Rationale and description. Death Studies, 1999;(23):(197-224). 19. O’Connor M. Den sørgende patient i Damholdt MFR, Mehlen MY (red.). Psykologi i medicinsk praksis. København. FADLs Forlag; (In press).

20. Averill JR, Nunley EP. Grief as an Emotion and as a Disease: A Social-constructionist Perpective. J Soc Issues. 1988;44(3):79-95. 21. Stroebe M, Schut H. van den Bout J. Complicated grief: Scientific foundations for health care professionals. New York: 2013; Routledge/Taylor & Francis Group, New York, NY.

22. Den danske version af PG-13 kan findes på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitets hjemmeside: www.psy.au.dk, skriv "PG 13" i søgefeltet.

23. Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge. Version 1.0. København: Sundhedsstyrelsen; 2012.

24. Anbefalinger for den palliative indsats. Version 1.1. København: Sundhedsstyrelsen; 2011.

25. Forebyggende hjemmebesøg til ældre. Vejledning. Sundhedsstyrelsen; København. 2020. Fundet på www.sst.dk den 6. oktober 2020.

26. Shear MK, Gribbin Bloom C. Complicated Grief Treatment: An Evidence-Based Approach to Grief Therapy. Journal of Rational - Emotive and Cognitive - Behavior Therapy. 2017;35(1):6-25. doi:10.1007/s10942-016-0242-2.

27. O'Connor M, Piet J, Hougaard E. The effects of mindfulness-based cognitive therapy on depressive symptoms in elderly bereaved people with loss-related distress: A controlled pilot study. Mindfulness. 2014: 5(4), 400-409. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s12671-013-0194-x

28. Kumar SM. Mindfulness for prolonged grief. A guide to healing after loss when depression, anxiety and anger won’t go away. New Harbinger Publications, Inc. Canada. 2013.

Læs også i dette tema:

 

Emneord: 
Sorg