Dansk Sygeplejeråd tænker også nyt

Som mange andre fagforbund arbejder Dansk Sygeplejeråd i øjeblikket på at forny sig selv. De kommende måneder får medlemmer og valgte politikere mulighed for at give deres input til udviklingsprocessen.

Medlemsdemokratiet og nye måder at involvere medlemmer på er et par af omdrejningspunkterne i det organisationsudviklingsprojekt, som blev vedtaget på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres i maj.

De mere end 75.000 medlemmer udgør en guldgrube af viden og erfaringer, som Dansk Sygeplejeråd kan bruge mere aktivt og måske også anderledes i fremtiden, når der skal tænkes tanker og formuleres holdninger om alt lige fra sygeplejefagets udvikling til løn- og arbejdsvilkår og sundhedsvæsenets udfordringer. 

Det påpegede formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i forbindelse med, at udviklingsprojektet blev besluttet på den ordinære kongres i maj.

”Vi skal ikke bare tænke traditionelt. Vi skal gå nye veje, hvor vi får involveret de mange græsrødder, vi ved, der er. Også dem, som ikke lige ønsker at være med i bestyrelsesarbejde, men som måske gerne vil gøre en ekstra indsats i et halvt år eller lignende.”

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse står i spidsen for udviklingsprojektet, hvor der er lagt op til diskussion om bl.a. organisationens struktur, arbejdsprocesser, ressourcer og værdiskabelse for medlemmerne. Også her ønsker hovedbestyrelsen en åben og dynamisk proces med arbejde på tværs af kredsene og organisationen samt med inspiration fra andre faglige organisationer, eksperter og medlemmerne selv. 

”Generelt vil det være vigtigt at lade os inspirere og forstyrre udefra,” konkluderede hovedbestyrelsen bl.a. på sit møde i august. 

Alle medlemmer vil i de kommende måneder få en række muligheder for at give deres besyv med til fremtidens Dansk Sygeplejeråd landet over. Resultatet af de kommende måneders arbejde skal behandles på en ekstraordinær kongres i juni 2017. 

Involvering af medlemmer

Dansk Sygeplejeråd arbejder centralt og i de fem kredse løbende på at inddrage medlemmerne i det faglige og politiske arbejde. Af målrettede initiativer de seneste år kan bl.a. nævnes: 

•    Kampagnen ”Flere mænd i sygeplejen”
•    Mentorordning for nyuddannede i Kreds Hovedstaden
•    Netværksdannelse og mentorordning for nye ledere i Lederforeningen
•    Meningsdanneruddannelse i Kreds Hovedstaden
•    Fagidentitetsprojekt i Kreds Hovedstaden
•    Opsøgende telefonopkald til nyuddannede – er ved at blive indført i flere kredse
•    Arbejdspladsbesøg
•    Politikworkshops for medlemmer om konkrete emner: demens, FAM’er og psykiatri
•    Målrettet fokus på karriereudvikling, karrieresamtaler og webinarer.

2016-11-tema-1

TEMA: LUFT TIL RØDDERNE

Vi er solidariske som sjældent før, men i partier, fagforeninger og byråd stiller især de unge nye krav til de gamle fællesskaber. De er pas på det repræsentative demokrati, der kræver valg og generalforsamlinger, før man får indflydelse. De vil engagere sig her og nu – uden bøvl og i det, de brænder for. Tendensen forandrer fagforeningerne, og bl.a. Kost og Ernæringsforbundet, HK og PROSA afprøver nye måder at opsuge energien fra de nye græsrødder i fællesskabet. Forskere taler om en ”revitaliseringsbølge”. Og bølgen ruller, netop som Dansk Sygeplejeråd har besluttet at bruge det næste år på at se sig selv efter i sømmene for at blive en endnu stærkere organisation.

 

Emneord: 
Organisering

Læs om Dansk Sygeplejeråds udvikling