Fagråd gav ham mod på tillidspost

Som et af de første medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet har Jonas Thure Maltesen fået penge til at forfølge en faglig drøm: At udvikle en gratis app, hvis formål er at bringe lækre billeder af hospitalsmenuer helt ud i patienternes senge. Til gengæld har forbundet fået et aktivt medlem.
Med tiden håber Jonas Thure Maltesen, at appen også kommer i brug på andre hospitaler og institutioner samt andre former for madservice f.eks. til hjemmeboende.
Foto: Søren Svendsen

Som mange andre studerende meldte professionsbachelor i ernæring og sundhed Jonas Thure Maltesen, 33 år, sig først ind i Kost og Ernæringsforbundet, da studierne lakkede mod enden for snart fire år siden. Han fik et godt tilbud og kunne lide fagbladet, så hvorfor ikke?
 

Ny struktur gav plads til medlemmer

Hvem: Kost og Ernæringsforbundet, ca. 8.000 medlemmer.

Hvad: Ved en ekstraordinær kongres i efteråret 2015 nedlagde Kost og Ernæringsforbundets kongres sig selv. Fremover har alle aktive medlemmer tale- og stemmeret til generalforsamlingen, som bliver afholdt hvert 3. år, første gang i foråret 2016. Hovedbestyrelsen er blevet udvidet med en næstformand, som samtidig arbejder i professionen. Derudover er yderligere fem af de i alt 13 pladser i bestyrelsen reserveret menige medlemmer, som vælges direkte af medlemmerne. Forbundet har etableret seks fagråd, som medlemmer med idéer til faglige udviklingsprojekter kan søge midler og sekretariatshjælp i. Der er afsat 1 mio. kr. til disse projekter i 2016-2019. Hovedbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne. 

Hvorfor: Forbundet har de seneste år udviklet sig fra at bestå af få faggrupper til at repræsentere mange forskellige uddannelsesniveauer og arbejdsområder. Tiden var dermed løbet fra den gamle struktur med kongres og delegerede, og med en mere åben og demokratisk struktur samt de seks fagråd ønskede hovedbestyrelsen at give alle medlemsgrupper indflydelse på forbundets udvikling.  Formand Ghita Parry udtalte i forbindelse med den nye struktur: ”Man skal f.eks. kunne engagere sig i tre måneder i fagrådene og arbejde intenst for en sag, som man virkelig brænder for uden at behøve forpligte sig til politisk arbejde i årevis.”

Kilde: www.kost.dk

”Jeg har aldrig været medlem af en fagforening før. Nok mest fordi jeg har tænkt, at jeg kunne klare mig selv, og at fagforeninger var sådan noget, man brugte, når man havde udfordringer med sin arbejdsgiver,” fortæller han.

Årene er gået uden slåskampe med arbejdsgiver og anden fagforeningskontakt end fagbladet i postkassen, mens Jonas Thure Maltesen har passet sit job som mad- og måltidskonsulent på Herlev og Gentofte Hospital. Blandt mange andre opgaver er det hans ansvar at tage appetitvækkende billeder af alle retter til hospitalernes menukort, som bliver trykt og lamineret i over 1.000 eksemplarer tre-fire gange om året, før de bliver omdelt på afdelingerne. Menuerne bliver dog ikke brugt efter hensigten, fortæller han. 

”Plejepersonalet får måske ikke lige hentet kortet, når patienten har brug for det, eller også er det allerede i brug hos en anden patient. Det er frustrerende, især når man ved, at gode billeder skærper appetitten,” siger Jonas Thure Maltesen og uddyber:

”Jeg havde længe tænkt over, hvordan jeg bedst fik formidlet billederne helt ud i patienternes senge, og kom frem til, at en gratis app, som de eller deres pårørende kan downloade, er en sjov, moderne og mere fleksibel kanal,” siger han vel vidende, at patienterne også kan se menuen på hospitalets hjemmeside.

”Men hvem går ind på den? En app er lettere tilgængelig,” siger han.  

Hjælp fra forbund

En app koster dog penge og teknisk snilde at udvikle, og den blev derfor ved tanken, indtil i foråret, hvor Jonas Thure Maltesens køkkenchef, Michael Allerup Nielsen, der i parentes bemærket også er næstformand i Kost og Ernæringsforbundet, tippede ham om forbundets seks nye fagråd.

”Jeg havde aldrig været i kontakt med Kost (og Ernæringsforbundet, red.) før, men det lød jo som en god mulighed. Min leder gav mig grønt lys til at arbejde med appen, så længe jeg også passede mit job, og det har betydet meget,” fortæller han. 

I første omgang havde Jonas Thure Maltesen dog svært ved at se sin idé passe ind i et af de seks fagråd, men her var der hjælp at hente fra forbundet.

”Jeg har sparret med mad- og måltidskonsulent Karen Leth ved Kost. Vi har haft rigtig mange gode og brugbare snakke, bl.a. om appens funktion som et dialogredskab mellem plejen og patienten, hvilket jeg har tænkt meget over. Hun har desuden bidraget med ny viden på området, som jeg har kunnet bruge i mit daglige arbejde med patienternes mad og måltider,” fortæller han. 

Med i fællesskabet

Jonas Thure Maltesen brugte flere måneder på ansøgningen, og da først hovedbestyrelsen havde godkendt og tildelt projektet ca. 81.000 kr. i støtte, satte den unge idémager straks i gang. 
De seks fagråd skal bl.a. inspirere til faglig udvikling og netværksdannelse på tværs af fag og arbejdspladser. Og appen ”Hospitalsmad” bliver da også til i samarbejde med webudvikler Anders Bach Larsen og i tæt sparring med social- og sundhedsassistent Gitte Jagtman fra Herlev Hospital samt ledende økonoma Kirsten Rytter Knudsen fra Regionshospital Horsens, hvor appen også skal testes, når første version er klar i løbet af de næste måneder. 

De seneste måneders arbejde med appen har desuden resulteret i endnu et skridt ind i fagforeningens verden, som det unge medlem aldrig havde skænket en tanke før. Han har netop meldt sig som kandidat til posten som tillidsrepræsentant på sin afdeling. 

”Jeg er blevet lidt mere opmærksom på alle de vigtige samarbejdsparter, køkkenet har på hospitalet. Og jeg stiller op, fordi jeg godt kunne tænke mig at få lidt mere viden om og indflydelse på, hvad der sker på mit arbejde. Bliver jeg mere aktiv i fremtiden, vil det være i kraft af en post som tillidsrepræsentant,” siger han. 

2016-11-tema-1

TEMA: LUFT TIL RØDDERNE

Vi er solidariske som sjældent før, men i partier, fagforeninger og byråd stiller især de unge nye krav til de gamle fællesskaber. De er pas på det repræsentative demokrati, der kræver valg og generalforsamlinger, før man får indflydelse. De vil engagere sig her og nu – uden bøvl og i det, de brænder for. Tendensen forandrer fagforeningerne, og bl.a. Kost og Ernæringsforbundet, HK og PROSA afprøver nye måder at opsuge energien fra de nye græsrødder i fællesskabet. Forskere taler om en ”revitaliseringsbølge”. Og bølgen ruller, netop som Dansk Sygeplejeråd har besluttet at bruge det næste år på at se sig selv efter i sømmene for at blive en endnu stærkere organisation.

 

Emneord: 
Organisering

Læs om Dansk Sygeplejeråds udvikling