Her bestemte vi, hvad der var vigtigt

Tre psykiatriske sygeplejersker fra Herning fik hjælp fra Kreds Midtjylland til at sætte ord på deres daglige arbejdsmetoder. Det endte med en bog. Projektet er et af eksemplerne på, at nye arbejdsformer allerede spirer frem i Dansk Sygeplejeråd.
Helene Wiwe Randrup Søgaard (tv.), Jeanette Kier Sørensen (mf.) og Helle Abildgaard Pedersen, som var desværre på ferie, da Sygeplejersken foretog interviewet.
Foto: Jonna Fuglsang

”Hvad har I lyst til at udvikle og højne sygeplejefagligt i jeres daglige arbejde?” 

Det spørgsmål stillede Kreds Midtjylland de tre psykiatriske sygeplejersker Jeanette Kier Sørensen, Helene Wiwe Randrup Søgaard og Helle Abildgaard Pedersen, Psykiatrisk Mobilteam i Herning, for snart to år siden. Til deres store begejstring, fortæller Helene Wiwe Randrup Søgaard. 

”Ofte er det andre, der definerer, hvad vi skal fokusere på. Vi har været i psykiatrien længe og har oplevet, at der indimellem kommer ”bølger” af noget, som andre, f.eks. Dansk Sygeplejeråd, vores ledere eller politikerne på Christiansborg, synes er spændende lige nu. Omvendt kan vi i klinikken synes, det er noget helt fjerde, vi burde engagere os i. For os klinikere var det derfor meget spændende og motiverende selv at kunne pege på et område,” siger Helene Wiwe Randrup Søgaard.

Flere emner var oppe og vende, men de tre sygeplejersker kom frem til, at de ville gå i dybden med deres arbejdsredskab ”Veje til at komme sig”, der er en samarbejdsmodel, sygeplejerskerne selv har udviklet i løbet af mobilteamets 15 leveår. 

Samarbejdet om ”Veje til at komme sig”

Hvem: Jeanette Kier Sørensen, Helene Wiwe Randrup Søgaard og Helle Abildgaard Pedersen, sygeplejersker i Psykiatrisk Mobilteam i Herning, som yder psykiatrisk sygepleje i borgernes egne hjem. Hanne Jakobsen, projektleder, sygeplejerske, cand.cur. og faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Ledelsen i Psykiatri og Social, Region Midtjylland samt Rikke Jørgensen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., postdoc ved Enheden for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrien, Aalborg Univer-sitetshospital. 

Hvad: Bogen ”Veje til at komme sig – refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje”. 

Hvordadn: I forlængelse af tidligere projekter om fagidentitet igangsatte Kreds Midtjylland i 2015 i samarbejde med Psykiatri og Social, Region Midtjylland det etårige projekt ”Samspil mellem sundhedspolitiske strategier og sygeplejefaglig udvikling i psykiatrien”. 
Tre arbejdspladser deltog i projektet, og i Psykiatrisk Mobilteam i Herning valgte sygeplejerskerne i dialog med projektlederen at arbejde med indsatsområdet ”Høj kvalitet i den faglige indsats”. Indsatsområdet var et af i alt seks i regeringens rapport ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” (2013).

Stor tavs viden

Mobilteamet i Herning arbejder med at vejlede og behandle psykiatriske patienter i hjemmet. ”Veje til at komme sig” består af 15 punkter, der er sammenfattet på en A4-side, som sygeplejerskerne udleverer ved første samtale med patient og eventuelle pårørende. Punkter som Ro på, Aflastning, Medicin, Små aktiviteter, Frisk luft og motion og Nattesøvn synes måske banale, men for en psykiatrisk patient repræsenterer punkterne hver især forskellige veje til at komme sig. De er udtryk for, at patienten har mange og ikke blot én mulighed for selv at gøre noget ved sin situation. 

”Recovery er meget mere end antidepressiver, og den indeholder rigtig mange sygeplejefaglige handlinger. Vi oplever, at patienterne har stor gavn af redskabet,” fortæller Helene Wiwe Randrup Søgaard.

Jeanette Kier Sørensen tilføjer: 

”Ofte hænger arket på køleskabet, så de kan blive mindet om, hvad de selv kan gøre eller mere konkret skal arbejde med, indtil vi kommer næste gang. Og omvendt er modellen med til at systematisere vores sygeplejefaglige indsats og samarbejde med patient og pårørende.”

Som sygeplejerskerne formulerer det, så havde de et arbejdsredskab, som de vidste virkede, men som umiddelbart ikke så ud af så meget.

”Vores mange år i psykiatrien har givet os meget erfaring og en stor, men også ofte tavs viden. Det har derfor været en gave at få hjælp til at reflektere mere systematisk og dybere over vores sygeplejefaglige indsatser og få sat flere ord på, hvad det er, vi gør, og ikke mindst hvorfor,” siger Jeanette Kier Sørensen. 

Givtige timeouter

I et helt år mødtes de tre sygeplejersker fast med projektleder og faglig konsulent Hanne Jakobsen fra Kreds Midtjylland en gang om måneden. På de 12 møder deltog også sygeplejerskernes tillidsrepræsentant, overlæge og afdelingssygeplejerske fra det psykiatriske mobilteam. På møderne gennemgik de slavisk de 15 punkter med Hanne Jakobsen som facilitator. Hun har arbejdet i psykiatrien og undervist på sygeplejestudiet i mange år, hvilket de tre sygeplejersker tilskriver en stor del af fremdriften i det givtige samarbejde. 

”Hun var med til at systematisere vores refleksioner og stille de rette, uddybende spørgsmål, så vi kom hele vejen rundt. Mellem møderne skulle vi løbende reflektere over, hvad det er, vi gør, og alene det var meget givtigt,” siger Jeanette Kier Sørensen. 

Helene Wiwe Randrup Søgaard tilføjer:

”Selvfølgelig reflekterer vi også i det daglige, men det kan være svært at få samlet op i en travl hverdag. Processen gav os nogle faste timeouter væk fra vores daglige arbejde, hvor vi fik mulighed for at diskutere selve faget med hinanden, også tværfagligt med vores ledere. Normalt taler vi sammen på patientkonferencer, men her er det jo de enkelte patienter, der er i fokus.”

Selv om det ikke var givet på forhånd, endte samarbejdet også med bogen ”Veje til at komme sig – refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje”.

”Hovedformålet var at udvikle samarbejdsmodellen fagligt. At det så blev til en bog med kompetent hjælp fra Hanne Jakobsen og Rikke Jørgensen (se boks side 26, red.), havde vi ikke set komme,” siger Helene Wiwe Randrup Søgaard.

Og hvad med sygeplejefagligheden i mobilteamets arbejde – er den blevet højnet?

”Det tror jeg godt, vi tør konkludere, at den er. Jeg har i hvert fald fået sat flere sygeplejefaglige nuancer på de ting, jeg gør, end jeg havde før,” siger Jeanette Kier Sørensen. 

2016-11-tema-1

TEMA: LUFT TIL RØDDERNE

Vi er solidariske som sjældent før, men i partier, fagforeninger og byråd stiller især de unge nye krav til de gamle fællesskaber. De er pas på det repræsentative demokrati, der kræver valg og generalforsamlinger, før man får indflydelse. De vil engagere sig her og nu – uden bøvl og i det, de brænder for. Tendensen forandrer fagforeningerne, og bl.a. Kost og Ernæringsforbundet, HK og PROSA afprøver nye måder at opsuge energien fra de nye græsrødder i fællesskabet. Forskere taler om en ”revitaliseringsbølge”. Og bølgen ruller, netop som Dansk Sygeplejeråd har besluttet at bruge det næste år på at se sig selv efter i sømmene for at blive en endnu stærkere organisation.

 

Emneord: 
Organisering

Læs om Dansk Sygeplejeråds udvikling