Alt er kastet op i luften

Medlemmerne var til stede på Dansk Sygeplejeråds seneste hovedbestyrelsesmøde i form af videoklip og uddrag af indsendte mails. Hovedbestyrelsen byder alle idéer om, hvordan organisationen kan blive bedre, velkommen.

”At vove er at miste fodfæstet for en tid. Ikke at vove er at miste sig selv.”

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, indledte hovedbestyrelsesmødet den 17. november med at citere den danske filosof Søren Kierkegaard.

Hun hentydede til den udviklingsproces, Dansk Sygeplejeråd står midt i, og som skal involvere medlemmerne og modernisere organisationen.

”Vi skal have modet til at kaste det hele op i luften og gribe det igen, så vi bliver bedre og beriger hinanden,” sagde hun.

På hovedbestyrelsesmødet var intet, som det plejer. Her var en videoskærm med optagelser af medlemmer, som gav deres bud på, hvordan Dansk Sygeplejeråd kan blive en bedre fagforening, og plakater med udsagn fra mails, som medlemmer har sendt til den åbne postkasse sammenomdsr@dsr.dk, samt bordduge fra et nyligt seminar for faglige sammenslutninger, hvor deltagerne havde gjort sig tanker om fremtidens Dansk Sygeplejeråd.

Også det visuelle referat fra det såkaldte Lederlaboratorium var hængt op i rummet, ligesom der blev gjort opmærksom på Spirekassen, som er Dansk Sygeplejeråds nye pulje til sygeplejersker, der har et fagligt projekt i maven.

Struktur og hverdag

Efter en rundtur blandt de forskellige visuelle input gik hovedbestyrelsens medlemmer i små grupper ved caféborde. Her drøftede de forslagene fra medlemmerne, som peger i meget forskellige retninger. 

Nogle handler om Dansk Sygeplejeråds struktur, mens andre drejer sig om udfordringer i hverdagen, såsom arbejdsmiljø, løn og uddannelse. Grupperne drøftede bl.a. andre måder at organisere sig på.

”Måske skal vi have nogle mindre bestyrelser. Måske skal vi vælge delegerede blandt medlemmerne,” lød det ved et af cafébordene.

”Kunne man flytte noget indflydelse ud, tættere på arbejdspladserne? Kan man lave nogle ad hoc-beslutningsrum?” hørtes det ved et andet.

Der var dog enighed om, at sygeplejersker forståeligt nok er mere optaget af problemer i deres arbejdsdag end af struktur.  Derfor var der også snak om at holde faglige arrangementer, som inddrager medlemmerne, samt diskussion om, hvordan Dansk Sygeplejeråd konkret kan hjælpe sine medlemmer med f.eks. at danne faglige netværk. 

Dansk Sygeplejeråd vil gerne have endnu flere idéer fra sygeplejersker rundt om i landet. Alle indkomne forslag bliver set af hovedbestyrelsen og taget i betragtning i den videre proces. Idéfasen, som foregår nu, løber frem til den 1. februar 2017, hvorefter politikerne i Dansk Sygeplejeråd samler trådene i de forslag, der er kommet ind, samt i tidligere kongresforslag. Og endelig afholdes der ekstraordinær kongres om udviklingsprojektet i juni næste år. 

sammenomdsr

Dansk Sygeplejeråds kongres besluttede i maj 2016, at organisationen det kommende år skal forny sig for at sikre fremtidig effektivitet og medlemsinvolvering. Projektet har navnet SAMMEN OM DSR.

Læs også interview med Jackie Lynton i Sygeplejersken nr. 13/2016