Skal din idé have støtte fra Spirekassen?

Netværk for nyuddannede, støttegrupper for sygeplejersker som pårørende, nye veje til bedre arbejdsmiljø eller noget helt fjerde. Hvad brænder du for at forandre i faget eller på din arbejdsplads?

Har du en god idé, der kan styrke sygeplejen eller sygeplejerskernes fællesskaber, så er det nu, du har chancen for at få støtte fra Dansk Sygeplejeråd til at realisere projektet. 

Beskriv kort din projektidé (maks. 5.000 anslag) og send ansøgningen til spirekassen@dsr.dk senest den 19. januar 2017. Du kan søge alene eller sammen med kolleger – bare I er medlemmer af DSR.

Spirekassen er en ny pulje, som giver ”gødning til DSR’s græsrødder”. Den er oprettet i forbindelse med projektet SAMMEN OM DSR, der skal forny fagforeningen og bl.a. styrke DSR’s medlemsdemokrati.

Puljen består af de 25.000 kr. fra ALT for damernes Kvindepris, som sygeplejerskerne modtog tidligere i år. Siden er gaver for yderligere 25.000 kr. kommet til. Spirekassens bedømmelsespanel tæller repræsentanter for bestyrelserne i kredsene, Lederforeningen og SLS. 

De første projekter tildeles støtte fra Spirekassen den 1. februar, og alle projektidéer vil løbende blive omtalt på www.dsr.dk/sammenomdsr Her kan du også finde mere information om puljen.

sammenomdsr

Dansk Sygeplejeråds kongres besluttede i maj 2016, at organisationen det kommende år skal forny sig for at sikre fremtidig effektivitet og medlemsinvolvering. Projektet har navnet SAMMEN OM DSR.

Læs også interview med Jackie Lynton i Sygeplejersken nr. 13/2016