Stille revolution i gang

Det kriblede inspirerende i maven på Mathilde Hermansen, da hun hørte et oplæg om Change Day, som er en årlig forandringsdag, der skal forbedre patientplejen i England. Nu er hun selv del af en gruppe, der med små åretag vil påvirke det danske sundhedsvæsen.
Mathilde Hermansen er én af de sygeplejersker, som - efter et oplæg om den engelske Change Day - nu sidder i en arbejdsgruppe, der vil forsøge at indføre en tilsvarende dag i Danmark.
Foto: Nils Lund Pedersen

Hvordan hjælper vi den svage patient, som ikke passer ind i sundhedssystemet? Hvordan får vi mere tid til patienten og bruger mindre på at sætte krydser? Hvordan får vi glæde og humor ind i arbejdsdagen?
I flere år havde sygeplejerske Mathilde Hermansen – ligesom mange andre sygeplejersker – stillet sig selv den type spørgsmål.

Change Day

NHS Change Day er en årlig forandringsdag i det britiske sundhedsvæsen, National Health Service (NHS). På denne dag opfordres de ca. 1,7 mio. ansatte til at afgive et eller flere løfter om at udføre konkrete handlinger, som forbedrer patienternes pleje. Løfterne afgives online på Change Days website og kan nemt deles på sociale medier.
Alt foregår frivilligt og på tværs af afdelinger og formelle ledelsesstrukturer – Change Day er en græsrodsbevægelse og har ikke en formel øverste leder. De ansatte i sundhedsvæsenet skal selv lede forandringerne nedefra.
Idéen er at udfordre status quo og vise, at personalet på alle niveauer kan skabe forbedringer i stor skala ved at udføre simple handlinger i deres daglige arbejde.

Da hun blev uddannet sygeplejerske i 2010, vidste hun, at arbejdsdagen ville blive travl, men da hun så stod færdiguddannet på en medicinsk afdeling, blev hun alligevel overrasket. Det kom bag på hende, hvor meget tid der gik med f.eks. stuegang og dokumentation. I dag er hun ansat på Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, hvor hun har gode rammer for at hjælpe svage og traumatiserede patienter, men det har kun skærpet hendes opmærksomhed på, hvordan sundhedsvæsenet kan gøre tingene bedre.

Så da Mathilde Hermansen i starten af november – på årskonferencen for de 36 faglige selskaber – hørte den engelske sygeplejerske Jackie Lynton fortælle om den såkaldte Change Day og de forbedringer, den har betydet for engelske sygeplejersker og patienter, mærkede hun optimismen stige i sig.

”Jackie Lynton fortalte bl.a. om, at over 3.000 sygeplejersker havde afgivet et pledge – et løfte – om at smile og lytte mere til patienterne. Jeg tænkte først: Er det virkelig noget, man skal afgive et løfte om? Men vi er jo meget travle, så måske er det der, vi skal starte. Det rørte noget i mig.”

Mathilde Hermansen synes godt om idéen, der også kaldes ”den stille revolution”, der nedefra kan påvirke den supertanker, som sundhedsvæsenet er.

”Da jeg læste til kandidat i klinisk sygepleje, var der frustration over sundhedsvæsenets meget tunge system blandt alle dem, jeg læste med. Så det var befriende at høre, at man selv kan gøre noget konkret for at vende den store skude.”

Efter Jackie Lyntons oplæg var der mulighed for at få mere at vide om Change Day.

Dansk version af Change Day

”Jeg måtte bare høre mere. Jeg fornemmede også en spirende stemning blandt de andre. Vi havde samme lyst til at få fokus på de værdier, der bliver glemt i hverdagens travlhed. Jeg tænkte, at her kunne jeg måske få lov til at starte noget,” fortæller Mathilde Hermansen.

I gruppen af interesserede sygeplejersker boblede entusiasmen, og da det blev foreslået at lave noget tilsvarende i Danmark, røg fingrene op. Sygeplejersker fra hele landet og fra forskellige faglige selskaber – heriblandt Mathilde Hermansen – meldte sig, og syv af dem udgør nu en kernegruppe, som vil arbejde for at lave en dansk udgave af Change Day. De skal foreløbig mødes om projektet via Skype ca. en gang om ugen. 

Dansk Sygeplejeråd støtter gruppen med hjælp efter behov, så teknik og praktik ikke bremser deres projekt om forandring. Den støtte er helt nødvendig, siger Mathilde Hermansen.

”Vi bad om, at det bliver i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, for vi sidder så mange steder rundt om i landet, og da vi er frivillige i de faglige selskaber, er tiden også en faktor. Vi vil rigtig gerne arbejde med Change Day, hvis bare vi kan få hjælp til at organisere det,” siger hun og tilføjer:

”Jackie Lynton sidder i en lederstilling, og det gør mange af os i gruppen ikke, så vi har brug for rygstøtte til f.eks. at få sat møder op og promovere budskabet til andre sygeplejersker, patienter og politikere.”

”Jeg har tidligere forgæves søgt hjælp fra Dansk Sygeplejeråd, så jeg må indrømme, at det er én af de første gange, jeg har følt, at jeg kan bruge min fagforening til noget.”

Lune boller giver fællesskab

På årskonferencen for de faglige selskaber blev Mathilde Hermansen opfordret til at gå på scenen for at afgive løfter, som kan gavne plejen til patienterne. Hun afgav to. Det første var, at hun hver dag vil sige godmorgen til alle, hun møder i elevatoren, og ønske dem en god dag.

”Der sker noget kemisk inde i kroppen, når man smiler og anerkender andre. Man giver både sig selv og dem en bedre dag,” uddyber hun. Det andet løfte, hun afgav, var at bage boller til sine kolleger.

”En lun bolle en morgen eller en eftermiddag, hvor man er ved at gå sukkerkold, kan betyde, at man klarer sig gennem dagen. Men den giver også følelsen af fællesskab og teamwork,” siger Mathilde Hermansen.

Når hun og de seks andre sygeplejersker i kernegruppen begynder at mødes via Skype, vil det blive tydeligere, hvordan de konkret kan arbejde for en Change Day i Danmark. 

”Jeg synes, det er en styrke, at vi er placeret mange steder i landet, og jeg fornemmer, at det er de samme udfordringer, vi har – f.eks. manglende tid til patienterne, meget dokumentation og manglende glæde i vores arbejde,” siger hun.

”Mange sygeplejersker er tilfredse, men mange andre sygeplejersker må gå på kompromis med de værdier og kompetencer, de har med sig fra uddannelsen. De ønsker at få mere omsorg med i sygeplejen. Men der sker så mange effektiviseringer, og det går ud over patienterne. Ikke mindst de patienter, som ikke er ressourcestærke og har svært ved at tage ansvar for deres egen sundhed.”

Systemets kasser

Mathilde Hermansen vurderer selv, at hun ikke ville have arbejdet som sygeplejerske i dag, hvis hun ikke var kommet til Indvandrermedicinsk Klinik. Her får hun lov til at være præcis den sygeplejerske, hun drømte om at være på studiet. Rammerne er sat, så personalet kan løse de problemer, patienterne er henvist med. Patienterne passer dog sjældent ind i systemets kasser, og derfor kan de ifølge Mathilde Hermansen alligevel have svært ved at få den behandling, de har krav på.

”Mange af mine patienter har brug for tolk under konsultationer, så de får reelt kun den halve tid, fordi alt skal oversættes. Og sundhedspersonalet skal også bruge mere tid på at forstå de behov, patienter fra fremmede kulturer har. Den tid går også fra.”

Men det lønner sig at bruge ekstra tid på den type patienter, fordi man dermed kan komme til bunds i problemerne, mener Mathilde Hermansen:

”Vi fik f.eks. henvist en patient, som havde en meget dårlig compliance i forhold til at tage insulin for sin diabetes. Hun sagde, at hun tog sin insulin, men hendes blodsukker viste det modsatte. Vi satte os ned og fik hendes historie. Hendes mor havde haft sukkersyge og havde fået amputeret sit ben. Patienten troede, at insulinen var skyld i amputationen, så hun løj og sagde, at hun tog sin insulin. Vi fik redt misforståelsen ud.”

Mathilde Hermansen, der er ekspert i individ- og helhedsorienteret tilgang, fik etableret et samarbejde med den afdeling, der er eksperter i diabetes. Desuden fik patienten tilknyttet en hjemmesygeplejerske, som hjalp hende med injektionsteknik, og i dag fungerer patienten godt.

Mathilde Hermansen er aktiv i det faglige selskab for Tværkulturel Sygepleje, og i Change Day-arbejdsgruppen er desuden repræsenteret de faglige selskaber for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker, Nefrologiske Sygeplejersker, Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker, Ledende Sygeplejersker, Lunge- og Allergisygeplejersker, Infektionsmedicinske Sygeplejersker og Sundhedsfaglige Supervisorer.
Ambitionen er at lancere en dansk Change Day i foråret 2017. 

 

sammenomdsr

Dansk Sygeplejeråds kongres besluttede i maj 2016, at organisationen det kommende år skal forny sig for at sikre fremtidig effektivitet og medlemsinvolvering. Projektet har navnet SAMMEN OM DSR.

Læs også interview med Jackie Lynton i Sygeplejersken nr. 13/2016