For få hænder

Holbæk Sygehus/Underbemanding. Der er for mange patienter og for få sygeplejersker på de medicinske afdelinger på akutsygehusene i Region Sjælland, viser notat.

For mange patienter og for få sygeplejersker er et generelt problem på de medicinske afdelinger på akutsygehusene i Region Sjælland. Det står klart i et notat fra regionen.

Fakta: Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Består af 164 senge fordelt på 8 afsnit
  • I 2017 overnattede 1008 patienter på gangen
  • I gennemsnit overnattede 2,9 patienter på gangen hver dag i 2017
  • I gennemsnit overnattede 12,8 patienter på gangen vintersæsonen
  • I gennemsnit overnattede 1,7 patienter på gangen i sommersæsonen
  • I 2016 overtager afdelingen patienter fra Roskilde Sygehus. Der følger ikke personale med.
  • Siden overflytningen fra Roskilde i 2016 har der ikke været fuld bemanding.
  • Pt. Mangler der 30-35 sygeplejersker på hele sygehuset.
  • Sygehuset har haft en aktivitetsstigning på 9 procent på et år.

Eksempelvis var der 66 ubesatte sygeplejerskestillinger og 31 ubesatte speciallægestillinger på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1. december 2017. Det svarer til 40 senge. Dertil kommer en massiv overbelægning. Nogle steder har man kunnet lukke lidt senge, men det har langtfra løst problemerne. Derfor bliver hullerne lukket med overarbejde og vikarer.

"Situationen på Holbæk Sygehus er helt ekstrem. Men det står også galt til mange andre steder i landet, og for alle medicinske afdelinger er der dyre lærepenge at drage af situationen på Holbæk Sygehus. Der er mange, man bør se på, om arbejdet er tilrettelagt, så patienternes sikkerhed ikke bliver sat på spil," siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Kommunal indsats og flere penge

For at løse problemerne på længere sigt peger hun på, at regionerne skal vurdere, om de har tilstrækkelig kapacitet til de medicinske patienter, ligesom kommunerne skal opruste indsatsen for de ældre, så de forebygger nogle typer indlæggelser.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, peger i samme retning:

"Der er brug for en bedre indsats i kommunerne, en bedre brug af deres akutpladser. Men det er ikke nok. Det er et område, der har brug for flere penge. Der er brug for at se på antallet af senge og på, hvordan man kan skabe bedre arbejdsforhold for de ansatte, så man får det bedste ud af dem, der er," understreger han.

Og der er ikke noget at sige til, at de medicinske afdelinger mangler penge. Det forklarer professor i sundhedsøkonomi ved KORA Jacob Kjellberg:

"Sundhedsvæsenet har fået tilført flere ressourcer gennem årene. Aktiviteten er steget og antallet af ansættelser ligeså. Men det er ikke blevet jævnt fordelt i forhold til de medicinske afdelinger. De har stået svagt i ressourcekampen og har ikke fået de ressourcer, de har brug for."

Emneord: 
Arbejdsmiljø