Forebyg stress

Gode råd til, hvad du og dine kollegaer kan gøre for at forebygge og bekæmpe stress og udbrændthed.

Sig det højt

Stress bliver ikke løst af at gå alene med det. Tal med kollegaer og leder om det. Arbejd så vidt muligt i kollegiale fællesskaber på trods af rammer. Det er godt, hvis kollegakultur kan favne og rumme, at man bliver påvirket af rammer og vilkår.

Kilde: Malene Friis Andersen, psykolog, ph.d. og arbejdsmiljøforsker, Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø.

spl3-2018_tema-ting_du_selv_kan_gore